$left
$middle

Lägre självförsörjning i Malmö

Malmös befolkning har en lägre självförsörjningsgrad än riket som helhet. 75 000 i arbetsför ålder saknar självförsörjning, vilket visar på ett omfattande ekonomiskt utanförskap. Skillnaderna inom Malmö är betydande. Detta gäller både inrikes och utrikes födda men gruppen inrikes födda som inte är självförsörjande har minskat sedan 1990-talet, medan gruppen utrikes födda som inte är självförsörjande ökat. Det visar den senaste rapport som Malmö Tillväxtkommissionen fått som kunskapsunderlag.

Rapporten är skriven av Johan Eklund, professor i nationalekonomi och Johan P. Larsson, lektor i nationalekonomi och public policy.

Tiden för att nå självförsörjning för de som kommer till Sverige skiljer sig åt mellan kommunerna. Rapporten visar att det i genomsnitt tar längre tid i Malmö i jämförelse med Stockholm och Göteborg. Efter 8–9 år är ungefär 40 procent självförsörjande i Stockholm. I Göteborg är motsvarande siffra cirka ett årtionde. I Malmö når 40 procent självförsörjning först efter 13–14 år. I samtliga fall tar det långt över ett årtionde för hälften att nå upp till självförsörjning.

- Utmärkande är också att det skiljer sig mycket inom Malmö hur självförsörjningen ser ut. Till exempel är självförsörjning låg i delar som Möllevången och Västra Skrävlinge där bland annat stadsdelen Rosengård ingår, medan självförsörjningsgraden är högre i de centrala nordvästra delarna av staden, säger Johan Eklund.

Rapportförfattarna har i rapporten definierat självförsörjning som fyra prisbasbelopp vilket är motsvarade 15 500 kronor per månad 2019 i bruttoinkomst. Under det anses en person inte vara självförsörjande.

För mer information:

Johan E Eklund, tel: 0706591406, e-post: johan.eklund@handelskammaren.com

Läs rapporten här.

sv
sv