$left
$middle

Tillgängliga aktiviteter i sommar

Här är listan med aktiviteter som Malmö stad arrangerar eller är medarrangör till. Aktiviteterna har olika former av tillgänglighet. Har du frågor om en särskild aktivitet, kan du gå in på aktuell sajt och kontakta den verksamheten.

Grillkvällar på Öresund Funkis - badet utan hinder 7 juni-23 augusti

Grillkvällar, allsång med mera. Tisdagkvällarna 7 juni-23 augusti är anpassade för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och för Malmöbor med LSS-insatser.

Kul i Malmö - boka en parasportare

Du som är mellan 6 och 25 år och som har en rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning kan boka en tid med en av våra parasport-guider under sommaren.

Malmö Sommarscen 18 juni-31 juli

I programmet kan du välja syntolkning eller teckenspråkstolkning i en lista med rubriken "tillgänglighet".