$left
$middle

Styrgruppen som ligger bakom ansökan tillsammans med representanter från branschen.

Utbildning på Malmö Borgarskola en av de första i Sverige med certifiering

Hotell- och turismprogrammet på Malmö Borgarskolan är en av de första utbildningarna att bli godkänd enligt branschens egen standard. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkrar att eleverna får de kunskaper besöksnäringen faktiskt efterfrågar.

Efter en lång och gedigen process är det nu klart att hotell- och turismprogrammet vid Borgarskolan är en av de första utbildningarna i Sverige som klarat besöksnäringens egen kvalitetssäkring.

– Det är glädjande att Malmö Borgarskola klarar kriterierna och blir en av de första skolorna att certifiera sin utbildning. Förutom att det ger anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildning, säger Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita samt ledamot i certifieringsnämnden.

Certifieringen innebär bland annat att utbildningen har ett nära och tätt samarbete med lokala företag i besöksnäringen och på så sätt kan säkra att eleverna får moderna kunskaper anpassade efter dagens krav.

– Vi är så glada och stolta över att få detta erkännande av kvaliteten på vårt Hotell- och turismprogram. Tillsammans med branschen har vi genom certifieringsprocessen ytterligare vässat vårt samarbete och vår utbildning för att möta både elevernas och branschens behov inför ett framtida arbetsliv! Säger Åsa Lundberg, biträdande rektor på Malmö Borgarskola.

– Som samarbetspartner är det otroligt spännande att Malmö Borgarskola och vi många i Malmös hotellnäring tillsammans går i bräschen för att utveckla branschen. Viktigast är att båda parter har varit lyhörda inför varandras krav och förväntningar så att eleverna blir förberedda för ett långsiktigt arbetsliv inom hotellbranschen, säger Henric Carlsson, hotelldirektör på Elite Hotels.

Från millennieskiftet fram till pandemin ökade antalet jobb inom besöksnäringen tre gånger så mycket som övriga branscher och behovet av utbildad personal är fortsatt stort. Därför är det viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter inom besöksnäringen. För att kunna säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva och branschnära har Visita tillsammans med besöksnäringens företag, facket och utbildningarna själva utvecklat en modell för kvalitetssäkring. Den bygger på att utbildningarna samarbetar med företagen i besöksnäringen så att eleverna lär sig det som är aktuellt och efterfrågat av branschen.

Under augusti planeras att en certifieringsceremoni ska hållas med inbjudna gäster från branschen, skolan och politiken

Certifieringnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Malmö Borgarskola, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar.

För mer information kontakta:

Kontaktuppgifter rektor för utbildning:
Åsa Lundberg
Biträdande rektor på Hotell- och turismprogrammet
asa.lundberg2@malmo.se
0708-295286

Kontaktuppgifter branschrepresentant:
Henric Carlsson
Elite Hotels of Sweden Hotelldirektör, Malmö
henric.carlsson@elite.se
0738–138007

Kontaktuppgifter Visita:
Dan-Aria Sucuri
Kommunikatör
dan-aria.sucuri@visita.se
08-7627470

sv
sv