$left
$middle

Modell av nya Rosengårdsbiblioteket. Bild: Panorama Arkitekter

Helt egen våning för barn och unga på nya Rosengårdsbiblioteket

När nya Rosengårdsbiblioteket invigs i mars 2023 kommer andra våningen att vara för bara barn och unga. En våning för alla sinnen och plats för lugn och ro. Bibliotekets barnbibliotekarier berättar om sina planer, mål och drömmar för det nya biblioteket och avdelningen för barn och unga.

Sommaren har vaknat till liv i Malmö. Men i Rosengård centrum kan tre barnbibliotekarier inte låta bli att längta åtminstone lite efter våren. För i mars nästa år ska det nya biblioteket på Rosengård äntligen stå klart. Karin Kronström, Cecilia Kristiansson och Anette Lundgren sitter i bibliotekets tillfälliga lokal Expo2021. I det dagliga arbetet möter de besökare i alla åldrar, men de arbetar särskilt med barn och unga 0–16 år. Det är för dem deras yrkeshjärtan bultar och det är deras intressen de har bevakat i planeringen av det nya biblioteket.

– Vår roll har varit att driva frågor som rör barn och unga och se till att deras önskemål och deras behov tas tillvara i alla avseenden och att verkligen låta dem vara med att skapa en plats de vill vara och känna sig trygga på, säger Cecilia Kristiansson.

Tre barnbibliotekarier sitter i gräset i en park.

Rosengårdsbibliotekets barnbibliotekarier från vänster: Karin Kronström, Anette Lundgren och Cecilia Kristiansson

Andra våningen – bara för barn och unga

Det uppdraget har de tagit på allvar. När det nya biblioteket öppnar kommer andra våningen att vara helt tillägnad Rosengårds barn och unga. Något som både de yngre besökarna och personalen länge har önskat. I det tidigare trångbodda biblioteket tog de vuxna över barnens platser.

– Nu kommer andra våningen att vara en fredad zon där barn och unga äger ytan. I och med att biblioteket blir dubbelt så stort kommer vi att ha tillräckligt med plats för alla, säger Cecilia Kristiansson.

Den andra våningen är i dagsläget mest en teoretisk plats. Men planen är klar, noga förberedd och visionerna tydliga i Karin, Cecilia och Anettes huvuden. Här kommer det att finnas en hel våning för barnfamiljer samt barn och unga i skolåldern upp till högstadiet. Det kommer att vara en öppen yta med en stor trappa i mitten. På ena sidan finns plats för de allra yngsta i anslutning till hjärtat av varje barnavdelning, sagorummet. Här finns det också en matplats för medhavd fika. På resten av våningen kommer det att finnas ytor för de olika åldrarna med många mysiga och varierande sittplatser samt en studiehörna med datorer.

Tillsammans har Karin, Cecilia och Anette ingått i den arbetsgrupp som drivit utvecklingen kring den nya avdelningen för barn och unga. Inför byggandet har de pratat med såväl barnfamiljer som barn och unga i närområdet. Arbetet har innefattat allt ifrån var avdelningen ska placeras till hur inredningen ska se ut och vad man ska kunna göra där.

Lugn och ro och en plats för alla sinnen

Andra våningen kommer att vara fri från skor. Det har barnen själva bestämt. I intervjuer har en tydlig bild framkommit av ett stort behov av såväl aktiviteter som lugn och ro.

– Många barn har önskat en plats där man kan vara för sig själv och inte få så många intryck. Därför kommer det att finnas ett lugnt rum för de som behöver en vilsam plats att vara på en stund, säger Anette Lundgren.

Naturligtvis kommer våningen också att fyllas med en mängd olika aktiviteter. Men här tänker bibliotekarierna att de tillsammans med barnen ska känna in den nya platsen, fortsätta prata med barnen och se vad det är för aktiviteter som man ska dra igång. Spännande utveckling väntar även för sagorummet och småbarnsavdelningen.

– Vår förhoppning är att vi tillsammans med en scenograf kan skapa en spännande plats som talar till barnens alla sinnen, säger Anette Lundgren.

Barnen ska göra det till sitt bibliotek

2019 kom det politiska beslutet om att det dåvarande biblioteket på Rosengård skulle byggas om helt. Anledningen var att lokalerna var slitna och att utrymmet inte räckte till för antalet besökare. Rosengårdsbiblioteket är det mest besökta biblioteket i Malmö efter Stadsbiblioteket, med cirka 200 000 besökare per år innan pandemin. För Anette, Karin och Cecilia har det varit många år då biblioteket bara funnits i teorin. Men nu börjar det kännas på riktigt och nerverna smyger sig på.

– Tankar som ’har vi prickat rätt?’, ’har vi missat något?’, ’tänk om det inte kommer att möta Rosengårdsbons förväntningar?’ kommer så klart och går hela tiden, men vi tror ändå till slut att det kommer att bli jättebra, säger Karin Kronström.

Mest av allt är det ändå en positiv och något otålig förväntan som man känner på Rosengårdsbiblioteket just nu.

– Det ska bli så spännande att se hur besökarna, särskilt barnen och ungdomarna, intar och tar sig an biblioteket. Det viktigaste är att de kommer till oss, att de känner sig välkomna och gör det till sitt bibliotek. Jag kan inte vänta, säger Karin Kronström.

Fakta nya Rosengårdsbiblioteket

Under 2019 kom ett politiskt beslut om att det nuvarande biblioteket på Rosengård ska byggas om helt. Anledningen var att lokalerna var slitna och att utrymmet inte räcker till för antalet besökare. Rosengårdsbiblioteket är det mest besökta biblioteket i Malmö efter Stadsbiblioteket, med cirka 200 000 besökare per år innan pandemin.

Det nya biblioteket kommer att vara 2,5 våningar med takterrass. Ytan går från tidigare 1 000 kvadratmeter till 2 000. En våning tillägnas barn och unga, medan en våning är inriktad på vuxna. Tredje våningsplanet kommer att bestå av flexibla rum, lätta att anpassa för exempelvis språkcaféer och andra aktiviteter. På takterrassen kommer biblioteket kunna ha verksamhet i utemiljö.

sv
sv