$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 22 juni direktsänds på malmo.se.

Sammanträdet börjar klockan 09.00.

Bland punkterna på agendan

  • Preliminär budget för Malmö stad 2023
  • Ekonomisk prognos Malmö stad 2022
  • Räddningstjänsten syd - Årsredovisning 2021
  • Förslag till namnändring till Malmö stads råd för funktionshinderfrågor

Läs mer

sv
sv