$left
$middle

Nu är Ung i sommar i gång!

Den här veckan är startskottet för många ungdomar som har betald praktik genom Ung i sommar. Totalt är det cirka 3 400 ungdomar som under två perioder á fyra veckor är ute på en betald sommarpraktik på en arbetsplats någonstans i Malmö. Ung i sommar är ett viktigt sammanhang för många ungdomar som där får sin första längre arbetslivskontakt. I år genomförs dessutom ett pilotprojekt för att, utöver att ge ungdomarna en arbetslivserfarenhet, även rusta dem på andra sätt för arbetsmarknaden.

Anna Singhateh är utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad och har haft uppdraget att samordna pilotprojektet som kallas MAXA Ung i sommar.

Vad innebär egentligen MAXA?

– MAXA är ett pilotprojekt med syfte att öka Ung i sommar-praktikanternas kunskaper om arbetsmarknaden och stötta dem i att omvandla sin arbetslivserfarenhet till kompetenser och stärka deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden eller vidare till studier. MAXA består av både ett digitalt material i sju steg, men vi har även studie- och yrkesvägledare som jobbar särskilt med MAXA i sommar och som kommer hålla i samtal, workshops och föreläsningar både på ungdomarnas praktikplatser eller på Storgatan 20 (Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kontor). Vi jobbar även mycket aktivt med Instagram i sommar, för att finnas tillgängliga för ungdomarna både via chatt, livesändningar och informativa inlägg. Genom att jobba brett med både webb, fysiska möten och sociala medier hoppas vi nå massor av ungdomar i sommar!

Vem kan ta del av MAXA?

– Vem som helst kan egentligen ta del av materialet, det ligger öppet på malmo.se/maxa. Jag tror att i princip alla har nytta av det, oavsett ålder faktiskt. Huvudmålgruppen är så klart de som gör en sommarpraktik inom ramen för Ung i sommar, men även de som sökt sommarjobb men inte fått har stor nytta av att gå igenom MAXAs sju steg. Det sista steget handlar om att starta eget och det finns massor av stöd att få kring att starta eget företag redan i sommar.

Vilken funktion fyller MAXA?

– Malmö är en stad med en ung befolkning och en stad där massor av jobb skapas. Vi behöver bli bättre på att matcha rätt person med rätt jobb, och signalera till våra ungdomar att framtiden är ljus – det finns jobb! Vi måste stötta och rusta dem för en arbetsmarknad, där ett viktigt steg är att avsluta sin gymnasieutbildning först.

Vad hoppas du att ungdomar får ut av materialet?

– Jag hoppas de lär sig massor om sig själva, sina kompetenser men även om arbetsmarknaden och hur arbetsgivare tänker och vad de letar efter. Vi har tagit hjälp av tre ungdomar som har intervjuat arbetsgivare och det som framträder tydligast som en gemensam nämnare för alla är att de söker medarbetare som kan jobba tillsammans, så förmågan att samarbeta är viktigt! En annan sak som många nämnde var: Ta hjälp! Det finns många som jobbar med att stötta folk att söka jobb, så använd den hjälp som finns!

Vad är ditt medskick till ungdomar som ska ut i praktik?

– Ta vara på dina fyra veckor på praktiken, ställ frågor och var nyfiken! Ta hjälp av MAXA för att få tips om hur du kan maximera ditt nätverk, ditt CV och dig själv. Lycka till!

Om Ung i sommar

Ung i sommar arrangerar varje år fyra veckors praktik mellan juni och augusti för unga Malmöbor, 16–19 år. Praktikplatserna finns inom såväl den privata och offentliga, som idéburna sektorn. Syftet är att ge ungdomar sysselsättning och erfarenhet och Malmö stad ersätter praktikanterna under hela perioden.

Läs mer om Ung i sommar

sv
sv