$left
$middle

Foto: Matilda Thulin/Malmö Museer

Nytt år och nya utmaningar för ungdomarna i WSL

Nu har sommarens WSL, Wisdome Sustainability Lab, rullat igång! Det är fjärde året som ungdomar via Malmö stads sommarsatsning ”Ung i sommar” arbetar med olika utmaningar i samarbete med företag och behovsägare.

I år är det 21 ungdomar som deltar under fyra veckor, berättar Sara Lindström, projektkoordinator för WSL 2022. Utmaningarna de arbetar med har kommit in från tre olika behovsägare: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Miljöförvaltningen i Malmö samt Malmö Museer och den planerade utställningen med arbetsnamnet ”Visualisera mera”.

Liksom tidigare år utgår labbet från att ungdomar tillsammans med flera sektorer i samhället utforskar en utmaning och skapa en visualisering kring detta.

Nytt är att deltagarna får mer tid till att arbeta med själva utmaningen, och att de sedan beställer visualiseringar av upphandlade företag. På det viset kan slutresultatet få ett större kommunikativt värde, samtidigt som ungdomarna får mer tid till att gå ned på djupet med utmaningarna. Tidigare år har de ju också fått lära sig ett visualiseringsverktyg och producerat själva visualiseringen inom ramen för fyra veckor.

Hittills har vi bland annat gjort studiebesök på Naturum Öresund och SLU i Alnarp, och gruppen som arbetar med Miljöförvaltningens utmaning har varit ute hela veckan på olika studiebesök. Genom att se och uppleva själva får ungdomarna ökad kunskap om vad det handlar om, och inspiration till att ta sig ann uppdragen de fått att arbeta med, säger Sara Lindström.

15 juli är sista dagen i WSL 2022 och då planeras en vernissage av prototyper i Kommendanthuset vid Malmö Museer. Helt färdiga visualiseringar kommer att finnas senast den 26 augusti.

Läs mer om Wisdome Sustainability Lab här.

WSL 2022 är en del av samverkansprojektet Wisdome Innovation med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, ESS och Game Habitat Southern Sweden. Läs mer om satsningen här.

sv
sv