$left
$middle

Foto: Werner Nystrand

Säker sommar vid vattnet

Malmö har fina stränder som du kan njuta av nu. Vi har också flera utomhusbad och plaskdammar i våra parker. Vill du bada eller simma så gör det säkert, följ Räddnings-tjänsten Syds punkter för en säker dag vid stranden eller poolen (se nedan).

Badplatser vid havet

I Malmö har vi många fina badplatser vid havet, 5 stycken är EU klassade vilket betyder att badvattnet regelbundet kontrolleras där enligt vissa regler. Sundspromenaden och Scaniabadet har i år klättrat uppåt i klassningen. Läs mer om klassningen och resultaten av provtagningarna.

Flaggorna på badplatserna kan hjälpa dig få veta mer om vattenkvalitén. Vit eller gul flagg betyder att det är fritt fram att bada. Är det en röd så avråder vi från bad, och är den svart så är det bakterier i vattnet och man bör inte bada.

Nytt för i år är att det också finns livräddare på plats på Scaniabadet hela badsäsongen. På de andra EU-badplatserna finns badvärdar under badsäsongen. Läs mer om det här.

Platser där du inte ska bada

Tänk också på att det finns ställen som inte alls är lämpliga eller till och med förbjudna att bada på. Till exempel Glasbrukskajen i Limhamn och Klaffbron vid Universitetsholmen är inga badplatser. Här kan finnas vassa föremål som kan skada dig, och vattnet är inte klassat som badvatten.
Det är förbjudet att bada i Malmös hamnar. Där och i kanalen kan orenat vatten släppas ut om det regnar mycket. Det betyder att bakteriehalterna kan bli väldigt höga, så att du riskerar att bli sjuk till och med.
Bada därför alltid på platser som är avsedda för bad.

Köra vattenskoter

Visst kan det se kul ut att köra vattenskoter men det finns mycket att tänka på. Visste du att det från 1 maj i år krävs förarbevis för att få köra vattenskoter?
I Malmö är det bara tillåtet norr om Öresundsbron utanför Lernacken. Den som kör måste också se till att inte människor, djur eller miljö störs eller skadas. Du måste också ta reda på vilka regler som gäller och följa dem. Här på länsstyrelsens sida kan du läsa mer.

Fiske

Vill du fiska så gör det på ett sätt så att inte något annat än fisken hamnar på kroken. Det är tillåtet att fiska i nästan hela kanalen men inte runt Malmöhus slott. Står du på en bro med allmän trafik så är det inte tillåtet med kastspö eller flugspö. Det är heller inte tillåtet att fiska i dammarna i våra parker. Läs mer på vår fiskesida.

Badsäkerhet

Här är Räddningstjänsten Syd punkter för att bada säkert

  • Bada alltid tillsammans med någon
  • Ha barn och icke simkunniga på armlängds avstånd
  • Simma längs stranden
  • Håll alltid uppsikt över badande barn – lägg undan mobil och läsplattor
  • Knuffa aldrig i eller tryck ner någon i vattnet – du vet inte om de kan simma
  • Simma inte in under bryggor eller hoppställningar – du kan fastna eller skada dig
  • Lämna aldrig barn utan uppsikt vid vatten – barn kan drunkna även i små mängder vatten såsom trädgårdspooler eller dammar. Drunkning sker snabbt och tyst.
  • Kontrollera att det finns livräddningsutrustning där du badar
sv
sv