$left
$middle

Malmö får riksidrottsgymnasium

Malmö stad får en utbildning med statusen riksidrottsgymnasium, RIG. Det handlar om friidrotten vid Malmö Idrottsgymnasium som återigen blir riksidrottsgymnasium. Skolverket har beslutat att godkänna stadens ansökan.

– Det är fantastiskt roligt att vi genom ett gemensamt arbete i staden kommer att kunna erbjuda riksidrottsutbildning igen och det visar att utbildningen som bedrivs är av väldigt god kvalitet, säger Anneli Schwartz, direktör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Gymnasial spetsutbildning för friidrottare har bedrivits i Malmö sedan 1980-talet. 2019 tappade utbildningen statusen som ett riksidrottsgymnasium, men verksamheten har fortsatt och har sedan dess bedrivits som en nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU.

På Malmö Idrottsgymnasium bedrivs nationellt godkända idrottsutbildningar för 17 olika idrotter. Malmö stad har arbetat aktivt för att få tillbaka klassningen som riksidrottsgymnasium för idrottsutbildningen inom friidrott. Det arbetet har nu burit frukt.

­– Vi har i Malmö stad på ett ännu tydligare sätt visat på vår goda verksamhet. Tittar man på resultat så har vi väldigt bra elever som når internationella framgångar, säger Christian Fegler, rektor på Malmö Idrottsgymnasium.

Malmö stad ansökte tidigare i år om att få bedriva riksidrottsgymnasium. Ansökan har nu beviljats av Skolverket efter att den även tillstyrkts av Riksidrottsförbundet. Utbildningen lever upp till de krav som ställs för att vara ett riksidrottsgymnasium.

Christian Fegler ser beskedet som viktigt för Malmö.

– Det betyder jättemycket. Vi är det enda renodlade idrottsgymnasiet i landet och det känns både rimligt och roligt att vi får ett riksidrottsgymnasium på skolan igen. Kvaliteten blir ännu högre och attraktiviteten bland unga friidrottare större, säger Christian Fegler.

Skillnaden mellan riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning är bland annat att den förstnämnda har riksrekrytering. Målet vid en RIG-utbildning är att eleverna som seniorer ska nå den internationella eliten. Målet på NIU är att nå nationell elit och där sker intaget lokalt eller regionalt.

Antalet utbildningsplatser på den nya utbildningen får max vara 17 platser på en treårsperiod. Skolverkets beslut ska gälla för tre ansökningsomgångar från och med läsåret 2023/24. Det finns även sex flexibla platser om riksrekryterande idrottsutbildning inom parasport som en huvudman kan ansöka om och få prövat om det skulle bli aktuellt.

sv
sv