$left
$middle

Vilken stad ska Malmö vara om 20 år?

Nu kan du se på förslaget till översiktsplan för Malmö och själv tycka till. Senast den 31 oktober behöver vi få in dina synpunkter.

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga styrdokument för vad som ska byggas, var och när. Den tar höjd för fler Malmöbor, nya bostäder, fler arbetstillfällen och mer kollektivtrafik, i takt med att staden växer.

Malmö ska utvecklas som en attraktiv stad att både bo, besöka, leva och verka i. Översiktsplanen skapar förutsättningar för att Malmö ska kunna växa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart de kommande 20 åren.

I planförslaget finns även en utblick mot 2050 då Malmö förväntas ha en halv miljon invånare. I planen finns förslag på utvecklingsområden för att skapa plats för 150 000 fler Malmöbor.

Ta chansen att påverka stadens utveckling. Granska planen och kom in med dina synpunkter, senast den 31 oktober.

sv
sv