$left
$middle

Balkongen/överhänget fick sitt nuvarande utseende vid årsskiftet 2022/2023. Foto: Ida Offenbartl

Regementsgatan har fått en balkong

Har du sett att det placerats en balkong i anslutning till kanalen vid Morescobron? Det är en slags modell i full skala som visar en del av den nya gatusektionen som ska byggas längs Regementsgatan.

Balkongen är borttagen

Balkongen togs bort sommaren 2023 och är därför inte längre möjlig att besöka.

Malmö växer och vi blir allt fler som samsas om utrymmet i vår stad. För att den ska hålla i många generationer framöver behöver vi rusta upp infrastrukturen. Gatorna ska ge plats åt en smart och modern kollektivtrafik – MalmöExpressen-bussarna – och cyklisterna ska få säkrare och smidigare vägar att ta sig fram på. Allt för att fler ska kunna ställa om till ett mer klimatvänligt resande, både inom staden och vidare.

Få plats med alla trafikslag

Regementsgatan ska byggas om med anledning av detta. För att få plats med både gående, cyklister, bussar och bilar behöver gatan breddas. Och eftersom det inte får plats som gatan ser ut idag, behöver gatan sträcka sig över kanalen. Totalt rör det sig om en breddning av gatan på cirka 4 meter. Den aktuella sträckan är Regementsgatans mest östliga sträckning längs kanalen; mellan Morescobron och strax innan Fersens väg. Enligt plan drar ombyggnationen igång 2025.

Välkommen att testa balkongen

En balkong – eller överhäng som det också kallas – har sedan sommaren 2022 varit placerad intill korsningen med Morescobron/Davidshallsgatan. Den visar hur mycket gatan kommer att breddas. Fotoväggen som fästs under balkongen visar utseendet på den kommande mur som kommer byggas. Muren kommer kläs in med granit. Välkommen att gå ut på balkongen och uppleva hur delar av den nya gatan kommer bli.


Denna artikel har uppdaterats med ett aktuellt foto av överhänget.

sv
sv