$left
$middle

Regementsgatan har fått en balkong

Har du sett att det placerats en balkong i anslutning till kanalen vid Morescobron? Det är en slags modell i full skala som visar en del av den nya gatusektionen som ska byggas längs Regementsgatan.

Malmö växer och vi blir allt fler som samsas om utrymmet i vår stad. För att den ska hålla i många generationer framöver behöver vi rusta upp infrastrukturen. Gatorna ska ge plats åt en smart och modern kollektivtrafik – MalmöExpressen-bussarna, cyklisterna ska få säkrare och smidigare vägar att ta sig fram på. Allt för att fler ska kunna ställa om till ett mer klimatvänligt resande, både inom staden och vidare.

Cykelbanor och MalmöExpressen

Regementsgatan ska byggas om med anledning av detta. I slutet av 2023 kommer gatans mest östliga sträckning, mellan Kaptensbron och Fersens väg, bland annat få nya enkelriktade cykelbanor. För att få plats med både gående, cyklister, bussar och bilar behöver gatan breddas. Och eftersom det inte får plats som gatan ser ut idag, behöver gatan sträcka sig över kanalen. Totalt rör det sig om en breddning av gatan på cirka 4 meter.

Välkommen att testa balkongen

En balkong – eller överhäng som det också kallas – har nu placerats intill korsningen med Morescobron/Davidshallsgatan. Den visar hur gatan kommer att breddas, mellan just Morescobron och där kanalen svänger, ungefär i höjd med Verkstadsgatan. Dess nuvarande träräcke är dock provisoriskt.

Välkommen att gå ut på balkongen och uppleva hur delar av den nya gatan kommer bli.

sv
sv