$left
$middle

Funktionsstödsförvaltningen deltar på Malmöfestivalen

Den 12 augusti är det äntligen dags för Malmöfestivalen igen. Funktionsstödsförvaltningen kommer, tillsammans med flera brukarorganisationer, att vara på plats på Södertull under hela festivalveckan. Här hittar du programmet.

Tältet finns på Södertull, mitt emot biografen och bemannas av representanter från olika arbetsområden inom funktionsstödsförvaltningen, tillsammans med olika brukarorganisationer. Programmet kan komma att ändras under veckan.

Vänskapsbänk för psykisk hälsa

Under hela veckan kommer en gul vänskapsbänk att finnas på plats. De gula vänskapsbänkarna är till för alla och uppmuntrar till samtal mellan människor. Syftet är att sätta ljuset på psykisk ohälsa och bryta det stigma som kan finnas. Färgen gul är en symbol för psykisk ohälsa och ett mer öppet samhälle. Kanske sätter sig någon bredvid dig och säger hej. Eller så är det du som sätter dig bredvid någon som länge väntat på de tre orden ”Hur mår du?”.

Program

Torsdag, 18 augusti

Klockan 11.00-14.00
Funktionsstödsförvaltningen: Anhörigkonsulenter samt tillgänglighetssamordnare/valsamordningsgruppen i FSF: prata demokrati, delaktighet och funktionsrätt inför valet.
Brukarorganisationer: FRISKT, Lokalt forum.

Klockan 14.00-17.00
Funktionsstödsförvaltningen: Kontaktpersonsverksamheten och arbetskonsulenter inom daglig verksamhet.
Brukarorganisationer: QvinnoQulan och FUB.

Klockan 17.00-20.00
Funktionsstödsförvaltningen: Sexuell hälsa, våld i nära relation och missbruk och beroende.
Brukarorganisationer: Riksförbundet för social och mental hälsa, Mittpunkten Malmö.

Fredag, 19 augusti

Klockan 11.00-14.00
Funktionsstödsförvaltningen: Hälsa och om att bo i LSS-bostad.
Brukarorganisationer: FRISKT.

Klockan 14.00-17.00
Funktionsstödsförvaltningen: Träffa biståndshandläggare samt
tillgänglighetssamordnare/valsamordningsgruppen i FSF: prata demokrati, delaktighet och funktionsrätt inför valet.

Klockan 17.00-20.00
Funktionsstödsförvaltningen: Personligt ombud, missbruk och beroende, suicidprevention samt att bo i LSS-bostad.
Brukarorganisationer: OCD-föreningen.

sv
sv