$left
$middle

Rafi Farouq, verksamhetsledare på Flamman Ungdomens hus, nu på plats i Möllevången. Foto: Urszula Striner

Det självklara engagemanget

Runtom i Malmö finns eldsjälar som väljer att skapa möjligheter för andra. Över tusen ideella föreningar där medlemmarna, ofta med enbart frivilliga krafter, har valt att engagera sig för att göra vårt samhälle lite bättre. I en förening är medlemmarnas röster dessutom lika mycket värda. Föreningslivet är en skola i demokrati.

Text: Tony Ernst, Vårt Malmö

Det svenskaste som finns? Föreningslivet. Mellan 80 och 90 procent av den vuxna svenska befolkningen är medlemmar i en förening. Det kan vara alltifrån en idrottsklubb eller en fackförening till någon sorts kulturförening. Vurmandet för föreningslivet är unikt för vårt land och skapar en stark demokratisk organisering för alla oss svenskar.

När vi nu ska gå till valurnorna för kommunal- och riksdagsval i höst så är vi hjälpta av det här: föreningslivet har i mångt och mycket redan skolat in oss i demokratin. Ja, man kan till och med säga att den svenska demokratin har sina rötter i föreningslivet.

Vad passar väl då bättre än att träffa två eldsjälar som arbetar för två olika demokratiska föreningar i Malmö? Först har vi Rafi Farouq, som är verksamhetsledare på Flamman, ett ungdomens hus i Kroksbäck som har funnits i 25 år.

– Vi är en ideell organisation som fokuserar på att främja barn och ungdomars hälsa genom vettiga fritidsaktiviteter. Vi har också mötesplatser där vi bedriver socialt förebyggande verksamhet. Det kan handla om avhopparprogram för unga kriminella till exempel.

Efter 25 år på Kroksbäck så har man också öppnat en ny, stor mötesplats på Möllevången. Rafi Farouq låter stolt när han berättar:
– Vi etablerar oss i ett nytt hus på Sofielundsvägen. Det blir den största mötesplatsen för barn och ungdomar i Malmö. Och den riktar sig till alla. Vi öppnade den 1 april och har redan mellan 100 och 200 ungdomar inne varje kväll, måndag till söndag.

Ge unga stort ansvar

Sedan har vi Ibrahim Taha, grundare av ZigZag, en demokratistärkande förening som startade 2017.

– Vi startade med en ambition att öka ungas inflytande i samhället. Vi hade en femårsplan som riktade in sig på att bli en stor, nationell organisation. Men det visade sig vara svårt. Vi har istället riktat fullt fokus på Malmö och är i dag en given aktör i demokratifrågor i staden.

ZigZag har ingen egen lokal utan använder sig av samarbetspartner och finns i hela Malmö. Men Ibrahim Taha påpekar att vissa områden behöver mer stöd än andra:
– Rosengård, Lindängen, Holma, Kroksbäck, Nydala. Där gör vi mest nytta. Vi har löpande aktiviteter som fotboll, volleyboll och så vidare. Det kommer ungdomar från hela Malmö och deltar.

Ibrahim Taha, grundare av ZigZag, prisad som 2021 års förening för sitt arbete att stötta unga till större inflytande i samhället. Foto: Urszula Striner

Ibrahim Taha, grundare av ZigZag, prisad som 2021 års förening för sitt arbete att stötta unga till större inflytande i samhället.Foto: Urszula Striner

För såväl Flamman som ZigZag är det viktigt att det inte bara är äldre som ska leda unga, utan att ge de unga stort ansvar. Ibrahim Taha uttrycker det så här:
– Vi fokuserar på att unga ska leda unga.
Och Rafi Farouq trycker på föreningslivet som en väg in i det demokratiska samtalet:
– Genom föreningarna så möjliggörs de ungas röster.

Erfarenhet av spruckna demokratier

Hur gör man då för att få unga intresserade av demokratifrågor? Och hur kan man engagera ungdomar inför det kommande valet?

Rafi Farouq och Flamman har flera idéer:
– Vi siktar in oss på boende i de mest utsatta områdena. Där ser vi till att våra medlemmar kan få träffa de lokala politikerna. Unga har egna möten med ungdomspolitiker. Och så avslutar vi med ett stort möte i en aula där alla partier är med.

När det närmar sig val så tänker Flamman satsa på att finnas ute bland folk. Rafi Farouq skiner upp:
– Tanken är att vi ska ha ett gäng lådcyklar med boxar, där alla ska kunna ställa sig och prata om precis det som man anser vara viktigt. Som en sådan Speaker’s Corner de har i London, fast mobil. Vi ska röra oss i hela Malmö. Ser man oss i stan är det bara att komma fram.

För Ibrahim Taha och ZigZag handlar det om att övertyga de som bor i Malmö om vikten av att rösta:
– Många av oss kommer från länder med spruckna demokratier. Vi har krigat för demokratin i årtionden, så det är vår skyldighet att spendera 10–15 minuter i vallokalen på valdagen. Det är de folkvalda politikerna som sitter på makten, den förståelsen gör att man fattar att ens röst gör skillnad. Vi kommer att göra uppsökande verksamhet i höst, och få till politiska dialoger med alla intressenter.

Samtidigt är Ibrahim Taha hoppfull:
– Det ser bättre ut för unga än för äldre. De som är uppvuxna i Sverige tar det här på större allvar. Och kanske är de också mindre fast i sina rutiner och inser att samverkan är vägen framåt.

Fredliga protester

Rafi Farouq och hans Flamman har varit särskilt i ropet de senaste åren då föreningen har varit på plats när den danska högerextremisten Rasmus Paludan eldat upp Koranen runt om i Sverige:
– Vi är en ideell organisation som jobbar mot extremism. Han är en högerextremist som vill skapa motsättningar och konflikter. Vi har fått unga människor att vända honom ryggen och protestera med fredliga medel. Vi vill också öka kunskapen om yttrandefriheten. Vi är ofta den enda aktören på plats som informerar.

– Efter det första stökiga tillfället i Malmö så har det gått väldigt lugnt till vid alla de andra tillfällena i stan. Det är vi stolta över. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med att få ner demokratin i ögonhöjd. Man kan protestera på ett fredligt sätt, säger Rafi Farouq.

För Ibrahim Taha har arbetet med unga och demokrati i en ideell förening slutit en sorts cirkel. Han skrattar när han ska berätta:

– När jag var yngre och spelade fotboll så frågade man ledarna, ”Hur mycket pengar tjänar ni på detta?”. När de sa att de jobbade ideellt så skrattade vi åt dem. Men 15 år senare så är jag i samma sits. Jag bryr mig inte om pengar. Jag har ett annat jobb bredvid, och jag vill hjälpa till i mitt eget område.

Mer om valet

malmo.se/val2022

malmo.se/dinrost

sv
sv