$left
$middle

Idag onsdag 24 augusti startar förtidsröstningen

Från och med idag och fram till valdagen är det nu möjligt att förtidsrösta. I Malmö finns det 21 förtidsröstningslokaler men det går att förtidsrösta var som helst i landet. Lokaler för förtidsröstning finns i alla kommuner.

När du röstar i en förtidsröstningslokal ska du känna dig trygg med att du röstar i ett valsystem som grundar sig på allmän och lika rösträtt, att valet är fritt och att du röstar efter egen vilja. I Malmö finns det 21 olika förtidsröstningslokaler som har placerats så att så många som möjligt ska få nära till dem. För att öka tillgängligheten ytterligare så har lokalerna fått ett lyft avseende tillgänglighet. Fokus inför årets val ligger också särskilt på att det ska kännas tryggt i vallokalerna och att det ska vara rättssäkert när du ska rösta.

När du ska förtidsrösta behöver du ha med dig id-handling och röstkort (har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling). Om du saknar röstkort kan du beställa nytt. Det finns också möjlighet att få hjälp med att få nytt röstkort utskrivet på plats i förtidsröstningslokalen.

Det finns även möjlighet att kunna förtidsrösta även på valdagen om du befinner dig i en annan kommun än i den du är folkbokförd. I Malmö så kommer förtidsröstning under valdagen kunna ske på Stadshuset, Malmö Central och Mobilias köpcenter.

Har du svårt att på egen hand kunna ta dig till en vallokal på grund av sjukdom, ålder och/eller funktionsnedsättning kan du rösta med hjälp av bud. Det finns också möjlighet att få hjälp av ambulerande röstmottagare. Mer om vad som gäller i dessa fall finns att läsa om på malmo.se.

malmo.se/val2022 finns mer information om förtidsröstningslokaler, öppettider samt information på lättläst och ytterligare 18 olika språk.

sv
sv