$left
$middle

Franziska Hoppe är en av konstnärerna som medverkar på EAT THE RICH där hennes videoverk Physics Envy visas.

EAT THE RICH på Malmö Konstmuseum

Det performativa seminariet EAT THE RICH är inspirerat av tematiken i Robin Hood-mytologin – vem som har och inte har – men sätter fokus på konstinstitutionerna.

Nu på lördag drar seminariet EAT THE RICH igång på Malmö Konstmuseum. I fokus står frågor om hur konst- och kulturinstitutioner ska hålla sig relevanta och inkludera fler röster och berättelser i framtiden.

Konstmuseer i Norden har under de senaste åren i allt högre grad tagit sig an frågor som rör social hållbarhet, relevans, inkludering och demokratiskt deltagande. En välkommen utveckling som har inneburit en omprövning av museernas kärnfunktioner och värderingar, men också ett ständigt pågående arbete.

Under seminariet bjuds forskare och konstnärer in för att titta närmare på hur kapitalism hänger ihop med problematik som utanförskap, strukturell exploatering och global ojämlikhet. På vilka sätt blir konstinstitutionerna bärare av dessa strukturer? Det blir ett heldagsprogram med föreläsningar, uppträdanden och performance.

Seminariet är på engelska och föranmälan krävs.

Mer information och anmälan: EAT THE RICH

sv
sv