$left
$middle

Så jobbar Malmö stad för att säkerställa att valet utförs korrekt

Valresultatet ska spegla medborgarnas åsikter och det är viktigt att det känns tryggt att gå och rösta. Malmö stad jobbar för att röstningslokalerna och vallokalerna ska upplevas som trygga och säkra för alla som går och röstar och att vallagen efterlevs i valets alla moment.

- Sverige är en demokrati med ett representativt styrelseskick. Detta innebär att när vi röstar så väljer vi de representanter som ska fatta de viktiga beslut som ska fattas i till exempel Riksdag och kommunfullmäktige. En grundpelare i detta system är därför att valresultatet blir tillförlitligt, berättar Daniel Olsson, chef på valkansliet i Malmö stad.

Landets kommuner ansvarar för den lokala valprocessen, och detta görs av en valnämnd (lokal valmyndighet) i varje kommun med ansvarsområden att:

 • Utse röstningslokaler
 • Utse vallokaler
 • Tillgänglighetssäkra röstmottagningslokaler
 • Utse och utbilda röstmottagare
 • Genomföra förtidsröstningen
 • Beställa och utrusta röstmottagningslokalerna med valmaterial
 • Leverera valmaterial och förtidsröster
 • Röstmottagning ska ske rättssäkert och effektivt med ordning i lokalerna
 • Svara för den preliminära rösträkningen på valkvällen samt för den s.k. onsdagsräkningen veckan efter valdagen.

Utse och utbilda röstmottagare

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstning eller röstning i vallokal på valdagen. Malmö stad annonserar efter röstmottagare inför varje val och i Malmö har det varit ganska enkelt att rekrytera röstmottagare då det funnits stort intresse med att vilja jobba som detta. I rollen som röstmottagare ingår bland annat att se till att det är god ordning i vallokalen, ta emot röster och lägga dem i urnan och hjälpa de väljare som ber om det samt att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning. Det är också röstmottagarna som levererar rösterna till valnämnden som därefter lämnar över till länsstyrelsen. I Malmös vallokaler ska det alltid finnas minst fyra röstmottagare samtidigt.

Utse röstningslokaler och ansvara för förtidsröstningen

Valnämnden beslutar om röstningslokaler och ser till att alla dessa är utrustade och tillgängliga för personer med särskilda behov (detta gäller också för vallokalerna på valdagen). Valnämnden utser och utbildar de röstmottagare som hanterar röstningen under 18 dagar fram till valdagen. Förtidsrösterna levereras till vallokalerna på valdagen där de också blir räknade på valkvällen.

Vallokalerna är utrustade med komplett valmaterial och valsedlar

I alla vallokaler ska det finnas valsedlar. De har olika färger - gula för val till riksdagen, vita för val till kommunfullmäktige och blåa för val till regionfullmäktige. I vallokalerna finns det både partivalsedlar (bara partinamn) och de så kallade namnvalsedlarna där väljaren kan läsa namnen på partiernas kandidater under partinamnet. Namnvalsedlarna ansvarar partierna själva för att distribuera ut till vallokalerna. Viktigt att tänka på gällande namnvalsedlar är att:

 • Partirepresentanter får inte själva lägga ut sina namnvalsedlar i valsedelstället – detta görs av tjänstgörande röstmottagare i vallokalen.
 • Röstmottagare ska inte ringa och meddela partiet ifall deras namnvalsedlar har tagit slut. Partierna ansvarar själva för att åka runt och kontrollera om deras namnvalsedlar tagit slut eller inte. Partierna har rätt att lämna över så många namnvalsedlar som förväntas gå åt vid röstmottagningen.
 • Röstmottagarna kontrollerar återkommande valsedelsfacken och fyller hela tiden på med nya valsedlar.

Mer kring hur partierna lämnar valsedlar finns på malmo.se/val2022.

Röstmottagning ska ske på ett noggrant och korrekt sätt med ordning i lokalen

Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Alla som vill arbeta som röstmottagare måste därför genomgå en obligatorisk utbildning. Arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt och ställer höga krav på saklighet, opartiskhet och inte minst noggrannhet.

Svara för den preliminära räkningen på valkvällen och på onsdagen veckan efter valdagen

Röstmottagarna räknar alla röster på valkvällen och rapporterar in resultatet innan rösterna lämnas över till länsstyrelsen som räknar alla röster ännu en gång. De förtidsröster som kommer in på valdagen, sent från andra kommuner och de som har varit tveksamma I vallokalen hanteras och räknas av valnämnden på onsdagen efter valet för att sedan lämnas över till länsstyrelsen.

Så här ska det se ut när du röstar i vallokalen

För att kunna rösta måste du bevisa din identitet genom att visa upp en identitetshandling, som pass, ID-kort eller körkort. Om du inte har någon identitetshandling kan en annan person styrka din identitet. Då måste den andra personen visa en identitetshandling.

Du som har rösträtt får ett röstkort hemskickat med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du får rösta i. Om du vill förtidsrösta ska du ha med dig röstkortet. Om du inte har fått ditt röstkort eller har förlorat det, kan du få ett nytt hos Malmö stad eller Valmyndigheten. Om dina uppgifter på röstkortet inte stämmer, kan du skriva till länsstyrelsen om detta. De kan rätta felet.

I första hand röstar du på ett parti. Om du vill kan du dessutom rösta på den kandidat som du helst vill ska bli vald. Det gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan även skriva partinamn och kandidatnamn på en blank valsedel.

I vallokalen tar du valsedlar och får valkuvert. Det finns personal i vallokalen, som delar ut valkuvert och visar vart du ska. Valsedlar tar du själv i ett insynsskyddat valsedelställ där du tryggt kan välja valsedel utan att behöva bli påverkad av någon i din omgivning. Be vallokalens personal om hjälp om det är svårt att hitta bland valsedlarna. Sen får du valkuvert av röstmottagarna och går in i ett valbås. Där lägger du in dina valsedlar i olika kuvert. Det får bara ligga en valsedel i varje valkuvert. Om du vill rösta på en viss person sätter du ett kryss i rutan framför den du vill ska bli vald. Du får bara sätta ett kryss. Det finns en penna i valbåset. Lämna sedan kuverten till röstmottagaren som sitter bakom bordet i vallokalen. När du röstar måste du visa legitimation.

Mer om valprocesserna finns att läsa om på malmo.se/val2022 och på val.se .

sv
sv