$left
$middle

Silorna i Limhamn. Foto: Apelöga

Fyra arkitektteam får gestaltningsuppdraget för Limhamns silor

Intresset har varit stort för det parallella uppdraget Limhamn silor. Totalt har 68 arkitektkontor skickat in anbud och arrangörerna Fastighets Trianon AB och Lernacken Fastigheter AB tillsammans med Malmö stad, är överväldigade över den stora responsen och den höga kvaliteten på ansökningarna. Fyra team har nu valts ut för uppdraget.

De fyra team som valts ut för det parallella uppdraget är:

  • Förstberg Ling (SE) + Monadnock (NL) + Tredje Natur. (DK)
  • Hermansson Hiller Lundberg (SE) + David Kohn Architects (UK) + MUF Architecture/Art (UK)
  • Jägnefält Milton (SE) + 51N4E (BE)
  • Nilsson Rahm (SE) + Johan Dehlin (SE) + 6a Architects (UK)

Urvalsgruppen med representanter från arrangörerna och stadsbyggnadskontoret har i sin bedömning gjort en sammanvägd helhetsbedömning av inlämnat material utifrån:

  • Hur väl teamet i sin reflektion har fångat, diskuterat och lyft uppgiftens centrala frågeställning, tolkningen av industrihistoria till ny funktion och arkitektur.
  • Hur väl nyckelpersoner, teamets sammansättning och referensprojekt visar på relevant erfarenhet och hög arkitektonisk verkshöjd

De utvalda teamen har lagt särskild omsorg inför uppgiften med exempelvis platsspecifika analyser och god bostadsarkitektur. Det finns en avvägd balans hos nyckelpersoner och team mellan erfarenhet och genomförbarhet, ett innovativt förhållningssätt till arkitektur och gestaltning, samt en övertygande kombination av kontor, arbetssätt och personer i Sverige, Norden och Europa.

sv
sv