$left
$middle

Så arbetar Malmö stad för att säkra elförsörjningen

Hur Malmös elproduktion och tillgång till fossilfri el kan stärkas är en högaktuell fråga. Jonas Kamleh som är senior strateg på miljöförvaltningen i Malmö stad berättar här om Malmö stads arbete för att säkra elförsörjningen i Malmö.

Energiutmaningarna slår hårt mot hushåll och företag i Malmö och mot den långsiktiga klimatomställningen.

Självklart finns det en oro just nu hos många Malmöbor och företag med kraftigt stigande elpriser som slår hårt mot hushåll, organisationer och företag. Vi är medvetna om att kombinationen av högre elpriser, räntehöjningar och inflationen gör att både hushåll och företag befinner sig i en utsatt situation. Vi arbetar därför intensivt för att hjälpa Malmöborna med råd för hur de kan spara el och minska sin energianvändning.

Vad kan och vad gör Malmö stad för att säkra elförsörjningen?

Många av de beslut som påverkar tillgången på energi och priserna är beslut som tas på nationell eller europeisk nivå. Vi för dialog med regeringsföreträdare och ansvariga departement och myndigheter för att lyfta Malmös behov och den södra delen av landets utsatthet när det kommer till elförsörjning, och vi försöker påskynda åtgärder på nationell och regional nivå.

Samtidigt så finns det mycket vi kan göra på lokal nivå, bland annat tittar vi på hur vi kan ytterligare energieffektivisera och öka produktionen av förnybar energi.

Inom vårt klimatomställningsarbete har vi gjort en analys av Malmös elförsörjning och vilka åtgärder vi kan göra för att säkerställa ett leveranssäkert och hållbart elsystem. Resultatet visar bland annat att Malmö har ett mycket stort behov av överföring från andra delar av Sverige eftersom den lokala elproduktionen bara täcker 10 procent av elbehovet. Samtidigt finns det potential för kraftvärme, vind- och solkraft för att säkerställa en tryggare elförsörjning. Vi har identifierat prioriterade åtgärder lokalt och regionalt, bland annat lämpliga områden för vindkraftsproduktion. Nästa steg i arbetet är att prioritera bland åtgärderna och bilda arbetsgrupper för genomförandet.

Vilka åtgärder gör Malmö stad i de egna verksamheterna?

I Malmö stads egna fastigheter, såsom skolor, äldreboende, fritidsanläggningar och kontor arbetar vi kontinuerligt med att minska energianvändningen och det har vi gjort under lång tid. Det handlar bland annat om insatser för att optimera värme-, och ventilationssystem och att tänka energieffektivt vid om- och nybyggnation. Sedan 2001 har energianvändningen minskat med 33 procent och vi har som mål att till år 2030 minska med ytterligare 15 procent.

Spara energi i vardagen - tips från Malmö stads energi- och klimatrådgivare

För dig i hus (och för dig som betalar för varmvatten)

  • Sänk värmen med en grad och ta på dig mer kläder i stället, så minskar du uppvärmningskostnaden med fem procent.
  • Duscha snabbt och kort. Stäng av vattnet medan du schamponerar håret och tvålar in dig. Stäng av vattnet när du borstar tänderna.

Fem energispartips för alla

  • Dra ut laddare när de inte används. Används de inte så förbrukar de energi ändå.
  • Stäng av apparater helt, standby-läge drar mycket energi.
  • Diska i diskmaskin i stället för att diska under rinnande varmvatten. Se till att maskinen verkligen är fylld och använd ekoprogram.
  • Byt till LED-lampor och ha det inte tänt i onödan. LED-lamporna håller upp till 15 gånger längre och drar cirka 80 procent mindre el än en glödlampa.
  • Frosta av frysen då och då.

Fler energispartips


sv
sv