$left
$middle

Malmös centrala elevråd på väg till ett sammanträde i stadshuset. Foto: Peter Kroon

De lyfter elevernas röster

Från och med i år har Malmös skolelever ett centralt elevråd som ska fungera som en länk mellan skolornas elevråd och Malmös folkvalda beslutsfattare.

Text: Gustav Sigala Haggren, Vårt Malmö

Det centrala elevrådet består av 14 elever i åttonde och nionde klass från olika skolor. Allt för att Malmös skolelever ska få större inflytande i frågor som rör deras vardag.

– De ska kunna lyfta egna initiativ som de folkvalda sedan beslutar om. Det centrala elevrådet ska också fungera som en slags remissinstans för grundskoleförvaltningen, för att få med ungdomarnas åsikter i olika projekt, berättar Patrik Andersson från grundskoleförvaltningen. Han leder arbetet med elevrådet tillsammans med Gustavo Nazar från Pedagogisk inspiration.

Varje elev har en röst

På plats i stadshuset berättar det centrala elevrådets representanter hur de tänker sig att gruppen ska fungera. De understryker vikten av att berätta för sina skolkamrater att de har en röst och att de kan vara med och påverka, hela vägen upp till högsta politiska nivå.

– Det är få elever som vet att de faktiskt kan göra något. Det kan vara svårt att få folk engagerade. Ibland har klasser inte ens representanter till elevrådet, säger Tor Lonnert som går på Johannesskolan.

Viktigt med återkoppling

Julia Magnusson från Mellersta förstadsskolan håller med:
– Det finns en tydlig känsla av att det sägs mycket men att lite händer.
– Problemet är att det sällan finns en åter-koppling till eleverna, säger Vina Atroushi från Sofielundsskolan.
– Ja, vi måste visa dem att saker har hänt och att det faktiskt har blivit bättre. Visa eleverna att saker kan ta tid, men att saker sker, förklarar Julia Magnusson.
– Och det blir lite av vårt jobb. Att visa eleverna att de kommer att få vara med och påverka, konstaterar Victor Arwidi Pettersson från Linnéskolan.

Ivriga att komma igång

Det centrala elevrådet är i början av sin process och alla är ivriga att komma igång att diskutera frågor som de tycker är viktiga. Bland annat ska de börja skicka ut nyhetsbladet Elevrådsnytt till alla elevråd i Malmö.

Vad kan ni ge för tips till ungdomar som vill engagera sig?
– Hitta folk som tänker likadant som du. Och kom med rimliga förslag. Ni kanske inte kan få glass varje dag, men ni kanske kan få gurka på salladsbordet i stället för morötter. Och när ni sedan går till rektorn ska ni inte vara arga. Visa tydligt vad ni vill förändra och varför det är viktigt för er, säger Julia Magnusson.

sv
sv