$left
$middle

Foto: NCC-OHLA/Trafikverket

Stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund 19 till 28 september

Mellan den 19 och 28 september stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund under 10 dagar. Stoppet är nödvändigt för att Trafikverket ska kunna bygga fyra spår på sträckan, vilket kommer minska trafikstörningarna och gör det möjligt att köra fler tåg i framtiden.

Så påverkas tågtrafiken

Det är helt stopp i tågtrafiken på Södra stambanan Malmö C till Lund C från 00.00 den 19 september till 24.00 den 28 september. Det innebär att all tågtrafik norrifrån stannar vid Lund C, och all trafik från söder stannar vid Malmö C. Undantagen är vissa fjärrtåg och godståg, som kör annan väg, via Lommabanan.

Res med ersättningsbussarna under tågstoppet

Skånetrafiken ansvarar för ersättningstrafiken under tågstoppet och kommer sätta in ett stort antal bussar. Direktbussar kör mellan Malmö C och Lund C med cirka 5 minuters mellanrum. Bussar kör också in till orterna på sträckan – Burlöv, Åkarp och Hjärup – ungefär var 15:e minut. Bussar sätts också in på sträckan Malmö-Åstorp, dagtid och kvällar, för att ersätta inställda Pågatåg på Lommabanan. Vissa Pågatåg på Skånebanan (Hässleholm-Helsingborg) ställs in och bussar ersätter.

Tänk på att:

  • Det kan bli tätare trafik på vägarna eftersom fler förväntas pendla med bil. Undvik att resa under rusningstid, då slipper du själv att påverkas av tågstoppet och du underlättar för dem som måste resa.
  • Aktuell reseinformation under stoppet hittar du i Skånetrafikens app eller i andra tågbolags kanaler.

Aktuell information:

Du hittar aktuell information på Trafikverkets hemsida: trafikverket.se/tagstopp-malmo-lund

sv
sv