$left
$middle

Hanna Björklund är en av projektledarna för den nya översiktsplanen som pekar ut riktningen för Malmö, bland annat i utvecklingen av Nyhamnen som ska ge plats för både arbetstillfällen och havsnära bostäder. Foto: Urszula Striner

Så här ska Malmö ta form i framtiden! Eller?

Översiktsplanen hittar du här: malmo.se/opgranskning

Hur vill du att Malmö ska utvecklas de kommande tjugo åren? Det känns kanske som en stor och komplex fråga, men Malmöbornas åsikter spelar roll.

Text: Magnus Erlandsson, Vårt Malmö

Det konstaterar Hanna Björklund som är en av projektledarna för den nya översiktsplanen som nu är ute på granskning.
En översiktsplan beskriver visionerna och pekar ut riktningen för Malmös utveckling tjugo år framåt. Enligt Hanna Björklund har planens inriktning i grunden varit likadan de senaste tio åren, med stort fokus på hållbar utveckling.

Bostäder i Jägersro

Men det finns några betydelsefulla justeringar i det nya förslaget.
– Ta området Jägersro där hästanvändningen kommer att flyttas och därmed ger utrymme för det som i översiktsplanen kallas för ”blandad stadsbebyggelse”, med möjlighet för upp till fyratusen nya bostäder.

Grönt och kultur

Ett annat exempel är en stor yta i Kvarnby som nu reserveras för ett framtida park- och naturområde.
– Vi vill säkra upp att det finns större grönområden även i östra Malmö, berättar Hanna Björklund.

Men i vissa fall har man gått i en annan riktning. Till exempel i Sofielund, där man säkrar att ett ”verksamhetsområde” kan vara kvar för att möjliggöra fler arbetsplatser och skapa utrymme för en kulturljudzon i staden.
– Vi kan inte tränga ut all verksamhet. Det är viktigt att hitta en balans så att arbetstillfällena finns kvar i Malmö.

Spara åkermark

En av planens utgångspunkter är att förtäta staden, alltså bygga mer koncentrerat, och därmed inte växa utanför Yttre ringvägen och på så vis spara värdefull åkermark.

En annan effekt med förtätningen är att fler människor bor nära kollektiva färdmedel. Något som gör det enklare att pendla och resa, men även minskar miljöbelastningen.

Stor utmaning

En stor utmaning är att bygga mer inne i staden, samtidigt som de gröna ytorna inte ska minska.

– Grönområden är inte bara trevliga att vistas i, de kyler ner luften när temperaturen ökar och kan sluka mycket vatten vid skyfall. Så de fungerar också som ett skydd vid framtida klimatförändringar, förklarar Hanna Björklund vikten av grönområden.

Malmöbornas åsikter Översiktsplanen tar även sikte mot år 2050 då Malmö spås ha runt en halv miljon invånare.

– Där tittar vi på vissa utredningsområden. Förslag på metrostationer i Västra hamnen är ett bra exempel på hur vi planerar för att koppla ihop oss ännu bättre med omvärlden i framtiden.

Översiktsplanen är ute på granskning fram till och med 31 oktober. Under tiden har Malmöbor möjlighet att tycka till och lämna in synpunkter.

– Vi tar alla synpunkter som kommer in på största allvar, konstaterar Hanna Björklund på stadsbyggnadskontoret.

sv
sv