$left
$middle

Foto: CSAM

Sofielund i fokus på Oslo Architecture Triennale

Planprogrammet för Sofielund och kulturljudzonen har blivit utvalt av en internationell jury som en av 11 utställare på Oslo Architecture Triennale 2022. Genom att sätta kultur-, fritids- och industriverksamheter i fokus visar Malmö stad en nytänkande tolkning av "blandad stad" som inspirerar och bryter ny mark. Utställningen pågår den 22 september–30 oktober.

Vi är såklart väldigt stolta och glada över att vara utvalda som en av utställarna under årets Oslo Architecture Triennale. Det känns jättestort och viktigt att få bidra till att lyfta värdet av att småskaliga kulturaktörer och verksamheter får ta plats i staden, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Malmö stads utställningsbidrag, med namnet NOISY NEIGHBOURS, har kurerats av den kulturella tankesmedjan CSAM (Centrum för studier av markanvändning) och White Arkitekter i samarbete med lokala konstnärer, Patch Hofweber samt Malmö stad.

Lärdomar från Sofielund

Med temat Mission Neighbourhood – (Re)forming communities belyser årets triennal grannskapet som en plats och horisont för att ompröva våra städer. Vad kan då andra städer lära av Malmö stads arbete med Sofielund? Finn Williams, stadsarkitekt, berättar:

Vårt arbete med Sofielund visar hur verksamhetsområden tillsammans med kultur- och fritidsverksamheter är livsviktiga ingredienser för en verkligt "blandad stad". Bostadsområden behöver dessa ”bullriga grannar”, och vi måste planera på ett sätt som låter dem växa och utvecklas.

En nyckel till att man har lyckats så bra i Sofielund stavas lyhördhet. Genom bra dialog och relationer med engagerade verksamheter, som till exempel kulturföreningen NGBG, har man kunnat få en djupare förståelse för platsen. Politiken har också varit delaktiga tidigt i processen.

Det handlar om mod och engagemang som sträcker sig långt utöver det vanliga. Modet i politikernas beslut med en 180-graders helomvändning från bostäder till verksamheter, och modet i tjänstepersonernas förslag, att de har vågat pusha detta lite längre, avslutar Marcus Horning.

Bakgrund

Om Sofielund och kulturljudzonen

År 2021 godkände Malmö stad ett planprogram för Sofielund uppbyggt kring Sveriges första kulturljudzon. Planprogrammet syftar till att göra Sofielund till Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och industriområde genom att värna om kvarterets och verksamheternas rätt att bullra och att ge företräde för dessa verksamheter framför bostadsbyggande. Planprogrammet nominerades till Sveriges Arkitekters Planpris år 2022 för sitt djärva steg bort från traditionell planering.

Ett första steg i arbetet med planprogrammet var att stanna upp och inventera vad som redan fanns i Sofielund. Stadsatlas Sofielund avslöjade ett rikt och varierat ekosystem av industriell, kulturell och social produktion som behövde tas hänsyn till i planeringsprocessen. Kartläggningen genomfördes av White Arkitekter på uppdrag av Malmö stad och BID Sofielund.

Om Oslo Architecture Triennale

Oslo Architecture Triennale är en återkommande festival och arena för utforskande, utveckling och spridning av arkitektur och stadsutveckling. Triennalen engagerar både det internationella samfundet av arkitekter, urbana professioner och en lokal publik genom bland annat utställningar, konferenser och olika evenemang. Årets tema är Mission Neighbourhood – (Re)forming communities där grannskapet belyses som en plats och horisont för att ompröva våra städer.

Om CSAM och White Arkitekter

Den kulturella tankesmedjan CSAM (Centrum för studier av markanvändning) är en lokalt förankrad praktik som både förstår och representerar Sofielunds rika kulturliv. År 2021 kurerade de utställningen Blandstadens Taktik, en utställning om områdets utveckling. White Arkitekter har varit engagerade i planeringen av Sofielund sedan de genomförde kartläggningen Stadsatlas Sofielund. De har även genomfört uppföljande arbete finansierat av arkitektkontorets interna forskningsstiftelse.

sv
sv