$left
$middle

Brevet från KAA som ligger på ett bord.

KAA-UngMalmö skickar brev till 1000 ungdomar

Malmö stad har skickat brev till ungdomar i staden som är mellan 16–19 år och som inte studerar i gymnasiet eller som inte har gymnasieexamen. Cirka 1000 brev har skickats. Målet är att skapa kontakt och erbjuda stöd.

Alla kommuner i Sverige måste enligt skollagen kontakta ungdomar som är 16–19 år och som inte går i gymnasiet eller som saknar gymnasieexamen. Det kallas för kommunens aktivitetsansvar, KAA.

De ungdomar som tillhör gruppen och är folkbokförda i Malmö får hem ett brev från KAA-UngMalmö som arbetar med att erbjuda vägledning och stöd för ungdomar i kommunen. KAA-UngMalmö erbjuder ungdomarna aktiviteter med mål och syfte att de antingen ska börja, återuppta eller avsluta sina studier på gymnasienivå. Är ungdomen under 18 år skickas brevet hem till vårdnadshavarna.

Utöver brev hem tar KAA-UngMalmö också kontakt via sms och telefon. Det går bra att kontakta KAA-UngMalmö via telefon, sms eller e-post för att boka besök eller besöka drop-in på Föreningsgatan 9. Drop-in är öppet måndagar, onsdagar och fredagar klockan 13–15.

Syftet med Malmö stads satsning på KAA-UngMalmö är att bidra till att fler ungdomar får stöd med att hitta meningsfull sysselsättning på dagarna och att fler hittar vägen tillbaka till studier.

KAA-UngMalmö erbjuder individuellt stöd utifrån ungdomarnas behov. Det kan till exempel vara samtal med studie- och yrkesvägledare, kuratorer eller specialpedagoger, stöd i kontakt med annan myndighet eller studiebesök utifrån behov.

KAA-UngMalmö erbjuder också olika aktiviteter i grupp.

Läs mer om KAA-UngMalmö på malmo.se/ungmalmo

sv
sv