$left
$middle

Bild på häst och ryttare på en skogsväg

Sju mil ridslingor för Malmös ryttare

Visste du att Malmö stad erbjuder kommunens ryttare inte mindre än sju mil ridslingor? Dessutom finns det två ridslingor i Torup därutöver.

Att Malmöbor ska kunna ha en aktiv fritid är såklart viktigt och en stor grupp motionärer i staden är ryttare. Cirka 3 000 Malmöbor är medlemmar i någon av stadens fem ryttarföreningar, men alla stadens ryttare och hästägare är såklart inte medlemmar i just de föreningarna; så antalet ridande Malmöbor lär vara fler.

I samband med exploatering försöker staden bevara eller vidareutveckla de ridslingor som redan finns i området. Så är fallet i Hyllievångsparken som ska bli Hyllies stadsdelspark. Helt färdig ska parken vara först 2029, men redan nästa sommar (2023) kommer en mindre ridbana i parkens sydöstra del att stå klar. Den runda 20-metersvolten kommer att vara öppen för ryttare via en anslutande ridslinga och ha belysning som den uppsuttna ryttaren själv kan tända.

På andra håll i kommunen skapas ridslingorna genom samarbete med privata markägare. Så var till exempel fallet i Lockarp, där slingan går både över privat och kommunal mark. Här har den ideella föreningen ”Hästrådet i Sydväst” varit en stark kraft, liksom den var i skapandet av slingan i Tygelsjö.

Visionsbild över framtidens Hyllievångspark. Bilden visar grönytor och aktiva människor, inklusive en ryttare på en häst

Visionsbild över Hyllievångsparken. Ett ridande ekipage skymtar till höger i bild. Plot Studio/Nyréns Arkitektkontor.

sv
sv