$left
$middle

Bild på Konsthallen.

Ingen ansökan om kulturhuvudstad – men satsningar på kulturlivet fortsätter

I dag kom information från Malmö stads politiker om inte gå vidare med ansökan till kulturhuvudstadsår inför 2029.

Arbetet med att ta fram ett underlag till ansökan har pågått under två år och kommunstyrelsen skulle ha fattat beslut om ansökan under hösten 2022. Tuff ekonomisk situation som följd av det oroliga omvärldsläget är anledningen. Krig i Europa, energikris, inflation och stigande räntor pressar kommunens verksamheter och därför förbereder politikerna beslut om att inte gå vidare med ansökan.

–Vi har alla väntat på beslutet under en längre tid och trodde nog att vi skulle kunna få möjlighet att ansöka. Det är klart att vi idag är ledsna och besvikna men det var ett tufft prioriterat beslut i en tuff tid, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör och ordförande i styrgruppen för Kulturhuvudstadsåret.

Sektionen som arbetat med ansökan bildades under våren på Stadskontoret för att kunna dra nytta av stadsövergripande processer inom kultur, näringsliv och stadsutveckling.

–Det har varit en omfattande process bland annat i våra öppna möten i form av ”Town halls” där olika aktörer och Malmöbor kommit samman, säger Micael Nord, näringslivsdirektör.

Under 2023 planeras mycket kultur, bland annat ett arkitekturår, en förbjuden kulturvecka med yttrandefriheten i fokus och mycket mer.

–Malmö är en fantastisk kulturstad. Det förberedande arbetet är inte ogjort. Vi har en mängd kultur på gång i staden, det jobbet tar inte slut med det här beslutet, fortsätter Pernilla Conde Hellman.

 

sv
sv