$left
$middle

"Näringslivet viktig motor vid förändringar"

Tillväxtkommissionens fyra råd har träffats vid ett gemensamt möte i Malmö. Diskussionen handlade mycket om arbetsmarknad och utbildning där rådsdeltagarna fick ge sina inspel till kommissionens arbetet inom området. Men även om Malmö i stort. Vi träffade en av rådsdeltagarna för att höra hennes tankar.

Annika Rosing sitter i rådet med myndigheter och jobbar som enhetschef för miljö och innovation på Tillväxtverket:

Hur var mötet?
- Det är riktigt spännande och stimulerande möten eftersom jag får vara med och diskutera samhällsutveckling och utmaningar utifrån ett helhetsperspektiv, alla politikområden berörs! I mitt arbete med miljö- och innovationsfrågor på Tillväxtverket tillhör det inte vanligheten.

Vad du fick med dig?
- Malmö har många utmaningar absolut, men det finns också många fördelar exempelvis den unga befolkningen, den lagom stora storstaden och inte minst närheten till kontinenten!

Kan du ge kort medskick till kommissionen?
- Att våga ta ledarskapet över de utvecklingsinsatser som finansieras med pengar från ex regionalfonds och socialfondsmedel. Och att inte glömma bort näringslivet som är en viktig motor i de förändringar som man vill göra: De små och medelstora företagen är trots allt de som anställer allra flest personer sammantaget även i jämförelse med de stora företagen.

Läs mer om Tillväxtkommissionen:

www.malmo.se/tillväxtkommissionen

 

sv
sv