$left
$middle

Från vänster: Rikard Flodin (aktivitetsledare), Jane Borgström (enskild plats) och Fredrik Håkansson (DCL).

Förstärkt samarbete mellan funktionsstödsförvaltningen och DCL

Funktionsstödsförvaltningen och förpackningsföretaget DCL (Distribution, Coachning och Logistik) inledde ett samarbete redan 2017 då enskilda platser erbjöds på företaget. Nu har det samarbetet förstärkts genom att en handledare från FSF finns på plats på DCL. Det har gjort det möjligt för ytterligare sju personer att ha sin dagliga verksamhet där.

På DCL har man som mål att hjälpa personer som stått långt från arbetsmarknaden att komma in på den. De är ett arbetsintegrerat socialt företag, vilket innebär att de är fristående från den offentliga sektorn men samarbetar med den. I dagsläget sysselsätter företaget 55 personer, varav 17 är anställda medan resten tillhör någon form av arbetsmarknadsprogram. Personerna som kommer till DCL får jobba med att förpacka och ettikera produkter som maskiner inte klarar av. Ulrik Ekheim är verksamhetsansvarig på DCL och han är väldigt imponerad över personerna de tagit in.

– Ofta är det så att personerna som kommer hit inte riktigt förstår hur bra de verkligen är, att de är fullt kapabla att göra ett bra jobb. Därför är coaching viktigt för oss, vi satsar mycket på att stärka människors självkänsla då vi är övertygade om att det är vägen framåt. Har man en bra självkänsla kommer man också göra ett bra jobb och känna stolthet över vad man gör, säger han.
Från funktionsstödsförvaltningen finns det i dagsläget åtta personer som har en sysselsättning på DCL. Sedan tidigare har det funnits fyra personer med enskild plats på företaget, men sedan den 1 september har det tillkommit fyra personer från daglig verksamhet och fler är på väg in. Anders Sjöholm, arbetskonsulent på funktionsstödsförvaltningen, har varit med i samarbetet med DCL från start och är väldigt nöjd över att det har förstärkts och utvecklats.

- Vi pratade tillsammans med DCL och kom fram till att det skulle vara bra för båda parter att utvidga vårt samarbete till att omfatta fler personer. Det resulterade i att vi nu har fyra deltagare från daglig verksamhet som är ute på DCL tillsammans med en egen handledare, Rikard Flodin. Så här långt har det fungerat utmärkt och det är så kul att se hur väl det nya gänget tagits emot. DCL är en arbetsplats som för många varit en språngbräda mot arbetsmarknaden.

– Vi har verkligen blivit en del av gänget snabbt. Det är väldigt glädjande att se att vi direkt har blivit en naturlig del av den här arbetsplatsen, det är verkligen ingen som behandlar oss annorlunda bara för att vi kommer från daglig verksamhet, säger Rikard Flodin, aktivitetsledare på funktionsstödsförvaltningen och handledare för deltagarna från daglig verksamhet.

De som har en enskild plats på DCL har en arbetstid omfattade 50–75%. För deltagarna från daglig verksamhet handlar det om 2–4 timmar per dag, medan antal dagar de är på plats varierar mellan en och fem dagar i veckan. Målet är att de ska vara på plats så mycket de kan, men det är viktigt att hela tiden utgå från den enskildes personliga möjligheter. På DCL anpassas arbetsplatsen efter individen.

– Personerna vi har jobbandes här utför skarpa arbetsuppgifter, det är inte på något sätt tal om någon form av förvaring. Det handlar om uppdrag som levereras till stora företag som har krav på att vi levererar. Vi arbetar med kvalitet före kvantitet. Med det sagt är det viktigt för oss att inte ta på oss uppgifter som vi inte är säkra på att kunna klara av i tid. Våra anställda betyder mycket för oss och de ska må bra av att vara här, säger Ulrik.
Avtalet med funktionsstödsförvaltningen gällande daglig verksamhet påbörjades den 1 september i år och gäller under ett år. Men båda parter har stora förhoppningar om att det kommer att förlängas och vara under klart längre tid än så.

– Vi har haft ett välfungerande samarbete gällande enskilda platser i många år och nu har vi sett hur bra det fungerat inledningsvis med personerna från daglig verksamhet. Det är klart att vi hoppas och tror att det här kommer vara ett samarbete som fortsätter över många år, säger Anders och får medhåll av Ulrik.

sv
sv