$left
$middle

Tillit en av flera nycklar för tillväxt i Malmö

Kunskapsunderlagsrapporten ”Engagemang i civilsamhället i Malmö: Betydelsen av kontakter mellan grupper för tillit” visar att tillit kan vara en viktig nyckel för tillväxten i Malmö. Den senaste rapporten som överlämnats till Tillväxtkommissionen fokuserar på civilsamhällets organisationer i Malmö och deras betydelse för tilliten i ett lokalsamhälle och på vilket sätt tillit kan vara en del i att skapa tillväxt.

Rapporten visar att tillit till andra i lokalsamhället och till grupper med annan bakgrund kan skapa goda förutsättningar för tillväxt i en kommun som Malmö som har en hög grad av mångfald i befolkningen. Analyserna i rapporten visar även på att andelen som är engagerade i civilsamhället varierar utifrån kön, ålder och utländsk bakgrund. Resultaten pekar på att engagemanget i civilsamhället i Malmö i viss mån minskat 2020 jämfört med 2017. I stor utsträckning beror detta på att kvinnor och framför allt kvinnor med utländsk bakgrund i större utsträckning inte längre är medlemmar.

Det huvudsakliga datamaterialet baseras på Tillitsbarometern, en enkätundersökning som genomfördes 2017 och 2020 och har ett större urval av svarande i Malmö. Tillitsbarometern är en stor enkätstudie som genomförts av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Marie Cederschiöld högskola och finansierad av Länsförsäkringars forskningsfond och kommuner. Rapporten presenterar också tidigare forskning om engagemang i civilsamhället.

Rapporten visar specifikt på ett antal slutsatser:

  • Tillit till andra i lokalsamhället och grupper med annan bakgrund kan skapa goda förutsättningar för tillväxt i Malmö.
  • Positiva erfarenheter av kontakter kan ha betydelse för graden av tillit.
  • Andelen engagerade i civilsamhället varierar från kön, ålder och utländsk bakgrund.
  • Positiva erfarenheter från kontakter i civilsamhället kan dämpa betydelsen av att bo i ett område som präglas av mångfald.

Kunskapsunderlagsrapporterna som Tillväxtkommissionen tagit fram utgör en viktig del i kommissionens uppdrag att ta fram förslag och rekommendationer för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Läs hela rapporten här.

sv
sv