$left
$middle

"En bred representation i näringslivet viktig"

"En exkludering av vissa skapar inte en hållbar tillväxt. Det tillsammans med vikten av att bred representation av alla grupper i näringslivet kan göra att fler unga kan tänka att "även jag kan starta ett företag".

Hör Vlora Makolli i Tillväxtkommissionen berätta om sin tankar kring just ungt entreprenörskap och hållbar tillväxt.

sv
sv