$left
$middle

Visioner och konst av unga ställs ut vid Triangeln

En stor container har placerats utomhus mellan Triangelns köpcentrum och St Johanneskyrkan. Den har täckts med de visioner om ett framtida Malmö som har tagits fram och tolkats konstnärligt av unga i Malmö. Utställningen Öppna Malmö Vision 2050 vill påminna oss om vikten och kraften i att föreställa oss den framtid vi vill ha.

Malmö ska vara klimatpositivt, inga bilar ska få köra här. I Malmö har alla barn tillgång till en lika bra vardag. Inget hat och hot - här ska alla känna sig trygga. Så låter delar av de visioner som unga i Malmö har tagit fram under hösten och som tolkats konstnärligt av andra unga i olika visuella uttryck och format. Verken har samlats i utställningen Öppna Malmö Vision 2050 som nu visas på en stor container utomhus på torget mellan St Johanneskyrkan och Triangelns köpcentrum.

Hur ser Malmö ut år 2050? Vad vill vi ha mer av? Vad vill vi ska hända? 

Under en oktoberhelg träffades 20 samhällsengagerade unga i en workshop för att sätta visioner för framtiden. Vad vill vi ha mer av? Vad vill vi ska hända? Hur ser Malmö ut år 2050?

Under workshopen fick deltagarna ta del av föreläsningar som kickstartade fantasin. Till exempel berättade kulturförvaltningens Rena Baledi om det arbete som görs mot islamofobi.

Mycket av det som deltagarna lyfte och pratade om kunde de hitta inspiration till från sina egna liv. När de arbetade i mindre grupper berättade till exempel Hassan från Hermodsdals ungdomsförening om att han inte fick en trygg barndom i Hermodsdal. Många av hans klasskompisar vände sig till försäljning och missbruk av droger och få klarade sig i skolan.

Flera av visionärerna är engerade i Malmös föreningsliv och i aktiviteter som på olika sätt ska göra Malmö mer hållbart och inkluderande. I gruppen deltog även elever som läser konst på Östra Grevie Folkhögskola. De lyssnade in samtalen och arbetade fram konstverk som på olika sätt tolkar och gestaltar visionerna.

Här visas Öppna Malmö Vision 2050

22 nov 2022 - 31 mars 2023, Malmö Live Konserthus, Kubenfoajén

28 nov 2022 - 4 jan 2023, Stadshuset

28 nov 2022 - 10 jan 2023, Malmö Stadsbibliotek

29 nov 2022 - 27 jan 2023, STUDIO

30 nov 2022 - 30 jan 2023, Malmö universitet, Niagara

30 nov 2022 - 30 jan 2023, Malmö universitet, Orkanen

19 dec 2022 - 31 jan 2023, St Johannesplan

31 mars 2023 - tillsvidare, Malmö Live Konserthus, entréplan

sv
sv