$left
$middle

Översyn av regelverk för obetalda fakturor

Med anledning av att många hushåll och företag har fått ökade elkostnader har kommunstyrelsen beslutat att göra en översyn av regelverket för hantering av obetalda fakturor. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om detta den 8 februari.

Om du redan nu har svårt att betala dina fakturor, kontakta Malmö stads kontaktcenter för att få anstånd med betalningen.

sv
sv