$left
$middle

Biblioteken i Malmö blir värd för ett resursbibliotek för romani chib.

Romskt resursbibliotek till Malmö

Biblioteken i Malmö har fått i uppdrag av Kungliga biblioteket att vara värd för ett resursbibliotek för det nationella minoritetsspråket romani chib.

Fyra av de fem nationella minoritetsspråken – finska, jiddisch, meänkieli och samiska – har redan resursbibliotek. Nu är det klart att Biblioteken i Malmö får uppdraget att inrätta ett resursbibliotek för romani chib.

Sveriges största romska befolkning

Malmö har Sveriges största romska befolkning och enligt stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson är förutsättningarna för ett resursbibliotek i Malmö goda.

– Biblioteken i Malmö är redan igång med en stor satsning på romsk litteratur, tre av våra bibliotek har romska läsambassader och vi har ett bra och nära samarbete med romska organisationer och föreningar, så vi är oerhört glada och väl förberedda, säger Torbjörn Nilsson.

Ett nationellt ansvar

Resursbiblioteket innebär att Biblioteken i Malmö får ett nationellt ansvar för att stärka den romska minoritetens språk och litteratur, där litteratur för barn och unga är särskilt beaktad.

Stöd för andra folkbibliotek

I uppdraget ingår det även att vara ett stöd för landets folkbibliotek i romska frågor.

– Ett romskt resursbibliotek i Malmö betyder att vi kan ta tillvara och sprida den stora kunskap om romsk litteratur, romska dialekter och romsk kultur som stadens, och landets, romska medborgare har. Därmed ökar den sammantagna kunskapen om romska frågor och romska språket nationellt, säger Bagir Kwiek, samordnare på Biblioteken i Malmö.

Ett uppdrag från Kungliga biblioteket

Biblioteken i Malmö får uppdraget från Kungliga biblioteket, som i sin tur har fått i uppdrag att genomföra satsningen på de nationella minoritetsspråkens resursbibliotek av Sveriges regering.

sv
sv