$left
$middle

Uppdrag granskning: Malmö stads förslag om tillsyn av och tillståndsplikt för avhopparverksamheter

Just nu lyfts frågor om gängkriminalitet och avhopparverksamheter i media. SVT (Uppdrag Granskning) rapporterar om brister i avhopparverksamheter runt om i Sverige, och även Sydsvenskan uppmärksammar brister. Malmö stad/arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltar i reportagen och bidrar med socialtjänstens perspektiv på problematiken.

Hur kan tillståndsplikt förbättra avhopparverksamheten?

Malmö stad har länge förespråkat att det borde krävas tillstånd och införas tillsyn över verksamhet för avhoppare. Det skulle ge kommunerna en större möjlighet att kontrollera leverantörerna.
Det hade även underlättat om det fanns nationell styrning i frågan, med ramavtal som kommunerna kan använda sig av. Upphandlingar på nationell nivå med lika krav för alla leverantörer gör det lättare att följa upp och ställa krav på den tjänst vi köper.

Vad är avhopparverksamheten?

En avhoppare är en person som bedriver tung kriminalitet men som önskar att lämna den kriminella livsstilen. I Malmö har avhopparverksamhetens inflöde ökat över tid. Från 50 ärenden 2017 till 91 2021 som fått en genomförd bedömning och hotbildsbedömning. Ca en tredjedel leder till insats. Vi har haft 42 klienter som någon gång varit placerade under 2022.
I avhopparprocessen kan kommunen bistå avhoppare med boende och stöd. Detta köper kommunen in från externa leverantörer. Det är dessa externa leverantörer – och brister i deras utförande – som reportagen fokuserar på. Bland annat tar reportagen fasta på avhoppare som inte fått det stöd de anses sig ha rätt till och därefter återfallit i en kriminell livsstil.

Hur ser Malmö stad på uppgifterna i media?

Malmö stad ser givetvis allvarligt på de uppgifter som kommit fram i granskningarna. Det är viktigt att de tjänster som vi upphandlar fungerar som utlovat.

Att hoppa av en kriminell bana är en lång och inte alltid spikrak process. Det händer att personer faller tillbaka i kriminalitet. Det är viktigt att då sätta in det stöd som behövs och det gör vi utifrån den information vi får och de uppföljningar som görs. Det är förstås svårt för oss att kontrollera uppgifter om någon medvetet undanhåller information eller ljuger. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Det är också viktigt att påtala att bara för att man får hjälp att hoppa av sin kriminella bana så innebär det inte att man slipper straff för de brott man begått.

sv
sv