$left
$middle

Kulturförvaltningen på Folk och Kultur 2023

Den 8–11 februari 2023 Folk och Kultur i Eskilstuna där Malmö stads kulturförvaltning medverkar med både programpunkter och monter. Syftet med deltagandet är bland annat att positionera Malmö som kulturstad och bygga relationer för framtida samarbeten.

Folk och Kultur är Sveriges ledande mötesplats för kulturpolitik och en plattform för inspiration, upplevelser och lärande kopplat till kultur. Medverkar och besöker konventet gör bland annat utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter och den ideella sektorn. De två senaste åren har arrangemanget hållits digitalt, men är nu återigen tillbaka i fysisk form med fokus på konstens och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

– Det känns fantastiskt bra att äntligen vara på plats i Eskilstuna igen för Folk och Kultur då en stor del av syftet med konventet är att fysiskt möta branschen för att omvärldsbevaka, inspireras samt bygga relationer med framtida samarbetspartners. Det finns en nyfikenhet kring kulturen i Malmö och vår medverkan på Folk och Kultur är ett steg i att fortsatt positionera Malmö som kulturstad, säger Anna Nystedt, Kommunikationschef på kulturförvaltningen.

Vid årets upplaga av Folk och Kultur håller kulturförvaltningen i fem programpunkter som berör allt ifrån kulturen som driver Malmös arkitekturår till Romers bidrag till svensk cirkus och dess kulturarv. Utöver detta deltar Malmö stads kulturförvaltning i en gemensam programpunkt om gestaltad livsmiljö tillsammans med både Göteborgs- och Stockholms kulturförvaltningar.

Våra programpunkter täcker en bredd av Malmös kulturlandskap, inte minst förvaltningens arbete kring barnrätten – ett ständigt aktuellt område där vi i Malmö ligger i framkant och är en förebild för många andra kommuners arbete. Under seminariet ”Follow the money” möter vi detta intresse genom att berätta om kartläggningen av hur stor del av kulturbudgeten som faktiskt går till barn och unga, säger Anna Nystedt.

Utöver kulturförvaltningens programpunkter finns en pop-up version av Dawit Isaak-biblioteket att besöka på Folk och Kulturs utställartorg. Montern etablerar inte bara Malmös världsunika yttrandefrihetsbibliotek, utan verkar också som plattform för samtal om litteraturens villkor och det fria ordet. I montern finns bland annat ett urval av Dawit Isaak-bibliotekets innehåll representerat, likväl som information om Malmö stads fristadsarbete och vikten av fritt kulturutövande, ett ämne som dessutom avslutar Malmös fem programpunkter med samtalet ”Förföljda kulturarbetare – därför är fristäderna viktiga”.

Malmö stad finns på plats under hela Folk och Kultur den 8–11 februari 2023. För mer information om konventet, besök: https://folkochkultur.se/

Om Folk och kultur:

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent och en årligt återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenteras konstnärliga föreställningar och upplevelser.

Årets konvent äger rum den 8–11 februari och har ett särskilt fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och äger sedan starten 2018 rum årligen i Munktellstaden i Eskilstuna.

Mer information om Folk och Kultur hittar du här: https://folkochkultur.se/

Programpunkter under folk och kultur 2023 som arrangeras av Malmö stads kulturförvaltning

Kulturen driver Malmös arkitekturår

Följ med på startskottet av Malmös arkitekturår i nära samarbete med Köpenhamn som är internationell arkitekturhuvudstad under 2023. Hör representanter från både Malmö stad och ArkDes som generöst delar lärande, utmaningar och erfarenheter från arbetet med att inkludera människorna, miljön och kulturen i stadsplaneringsprocesser.

Medverkande: Finn Williams, Karin Svensson, Aurora Percovich Gutierrez

 

Romers bidrag till svensk cirkus – en kulturarvsfråga

Romers bidrag och betydelse för utvecklingen av Europas konst- och kulturliv har inte sällan hamnat i skuggan, detta gäller även cirkus som konstform i Sverige. Utifrån förstudien ”Romers betydelse för svensk cirkus” samtalar de medverkande om cirkusens utveckling i Sverige och kopplingar mellan bristen på erkännande för den romska minoriteten och cirkusen som konstform.

Arrangörer: Cirkus Syd och Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad (RIKC), Cirkus Brazil Jack

Medverkande: Lina B. Frank, Mujo Halilovic, Diana Bogelund, Toni Rhodin

 

Follow the money – så mycket pengar läggs på barnkulturen

Kulturförvaltningen i Malmö har under fyra år drivit ett omfattande utvecklingsarbete inom barnrätten. I en unik resurskartläggningsmodell har man synliggjort hur stor del av kulturbudgeten som faktiskt går direkt till barn och unga. Möt ansvariga chefer i ett seminarium som utmanar, kommer med konkreta tips för fler som vill stärka barns plats och roll i kulturen.

Medverkande: Hanna Sjöberg, Athanasios Patsias, Anne Mattsson, Åsa Ekman


Förbjuden litteratur på Dawit Isaak-biblioteket

Censuren i Iran är omfattande och har funnits under lång tid, även före revolutionen 1979 förhandsgranskades böcker och texter. Dawit Isaak-biblioteket har under flera månaders tid samlat in hundratals persiska böcker som har förbjudits eller censurerats i Iran. För att uppmärksamma detta bjuder vi in till detta samtal som ger en bild av den iranska censurapparaten.

Medverkande: Azar Mahloujian, Parvin Ardalan, Ulrika Ahlberg, Karin Hansson

 

Förföljda kulturarbetare – därför är fristäderna viktiga

Malmö stad har under de senaste tretton åren genom fristadsprogrammet fungerat som fristad för förföljda kulturarbetare. I samtal med tidigare och nuvarande fristadsgäster samt nationella fristadskoordinatorn tar sig Malmö stads Fristadsprogram an frågor som varför fristäder är viktiga och vilken roll pressfrihet och yttrandefrihet spelar för att säkerställa demokratiska värden.

Medverkande: Karin Hansson, Parvin Ardalan, Yasmine Elbaramawy, Khaled Harara, Jude Dibia

 

Malmö stads kulturförvaltning medverkar på:

Gestaltat livsmiljö – i verkligheten!

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv är här kraftfulla verktyg som formar livsmiljön – tillsammans med de som bor i staden. Möt kulturdirektörerna från Stockholm, Göteborg och Malmö i ett panelsamtal, där de delar med sig av konkreta framgångar och utmaningar från aktuella projekt, och sina erfarenheter av samverkan kring dessa.

Arrangörer: Kulturförvaltningen, Stockholms stad, Malmö stads kulturförvaltning, Göteborgs stads kulturförvaltning och Stockholms stads kulturförvaltning

Medverkande: Maria Jansén, Jennie Järvå, Anna Rosengren

sv
sv