$left
$middle

"Viktigt att vi unga inkluderas i tillväxtfrågan"

På initiativ av Vlora Makolli, kommissionär i Tillväxtkommissionen tillika verksamhetsutvecklare på Tillsammans i Förening och juridikstudent, startades kommissionens referensgrupp med unga. Syftet är att få unga inspel på vad som behövs för en inkluderande och hållbar tillväxt ur ungas perspektiv. Här får ni möta några av representanterna och höra deras tankar om tillväxt. Och om "världens bästa Malmö".

sv
sv