$left
$middle

Habitat: Limhamn Visionsbild: Team Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects

Vinnande team utsett att arbeta med Limhamn silor

På tisdagskvällen togs de första stegen mot en ny plan för Limhamn silor, med tillkännagivandet av det vinnande förslaget av ett parallellt uppdrag. Förslaget Habitat: Limhamn, ritat av team Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects omtolkar på ett innovativt och elegant sätt formerna för Limhamns industriarkitektur och odlar den vilda växtlighet som finns i det omgivande landskapet från kalkbrottet till strandängarna.

- Habitat: Limhamn är ett förslag som lyfter Limhamns arkitektur till internationell standard samtidigt som det är förankrat i områdets unika platskänsla, säger Finn Williams, stadsarkitekt.

Det vinnande förslaget har valts ut av en bedömningsgrupp bestående av representanter från fastighetsägarna Trianon och Lernacken AB, vilka även arrangerade det parallella uppdraget, samt Malmö stad och oberoende experter. Till sin hjälp har de haft en referensgrupp bestående av boende i närområdet. Motiveringen till det vinnande förslaget lyder:

Förslaget Habitat: Limhamn kombinerar en fin tolkning av platsens industrihistoria med en unik och vackert gestaltad arkitektur vilken har goda förutsättningar att bli identitetsbärande för hela Limhamn. De eleganta tornen erbjuder attraktiva bostäder och arkitekturen placeras i ett kalkbaserat grönt landskap för boende och besökare, rikt på flora och fauna och med en bevarad hög silo som grönbevuxet utropstecken.

Habitat: Limhamn Visionsbild: Team Nilsson Rahm

Habitat: Limhamn Visionsbild: Team Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects

Arbetet med det parallella uppdraget

Under hösten 2022 genomfördes en prekvalificering med 68 sökande team, varav många internationella och med bred kompetens. Fyra team valdes ut att delta i uppdraget: Förstberg Ling + Monadnock + Tredje Natur, Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter + David Kohn Architects + muf architecture/art, Jägnefält Milton + 51N4E och Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects.

De fyra teamen arbetade sedan med projektet under tre månader, inklusive två delavstämningar. Avslutningsvis presenterade teamen inför varandra och bedömningsgruppen i december. Beslut om ett vinnande förslag togs i januari 2023. Det vinnande förslaget är inte ett slutgiltigt upplägg utan en startpunkt för vidareutveckling – både designmässigt och tekniskt. Därefter följer samråd med allmänheten och politiska godkännanden.

- Arbetet med att landa i rätt utveckling av platsen har bara börjat, men vi har ett starkt koncept och team som vi ser fram emot att arbeta med för att göra något som Limhamn kan vara stolta över, avslutar Finn.

sv
sv