$left
$middle

Från utställningen Noisy Neighbours på Oslo Architecure Triennale.

Sofielund i fokus för Sveriges Arkitekters Kritikerpris 2022

Tankesmedjan och galleriet CSAM, Centrum för studier av markanvändning, nomineras till Sveriges Arkitekters Kritikerpris 2022 för sitt utforskande arbete med området Sofielund i Malmö.

Vi är jätteglada och stolta över att CSAM har blivit nominerade till Kritikerpriset. Samarbetet med CSAM har varit en drivande faktor för att hitta kreativa tillvägagångssätt i vårt arbete med Sofielund, säger Finn Williams, stadsarkitekt.

CSAM nomineras till Kritikerpriset baserat på två utställningar där Malmö stad varit samarbetspartner: Blandstadens taktik och Noisy Neighbours. Blandstadens taktik är en samlingsutställning som ägde rum under hösten 2022, då den förde samman verk av sju Malmöbaserade konstnärer i ett garage i Sofielund för att belysa den pågående utvecklingen i industriområdet. Utställningen Noisy Neighbours togs fram för att berätta historien om arbetet bakom kulturljudzonen i Sofielund, och visades på Oslo Architecture Triennale i september och oktober 2022.

Juryns motivering

”CSAM tränger sig på för att kunna ge var och en av oss en möjlighet att prova på vad det är att vara beslutsfattare och formgivare av människors livsmiljö. I skärningspunkten mellan konst, politik och arkitektur problematiserar och visualiserar de konsekvenserna av geopolitiska förändringar på lokal nivå.Med utställningen som arena för kommunikation, opinionsbildning och möten debatterar tankesmedjan CSAM samtida och framtida frågor. Allt med en kritisk ton som är lättillgänglig, samtidigt som den erkänner stadens komplexitet. CSAM har förmågan att använda nutidens alla plattformar till konstruktiva lösningar på samhällsproblem.

Det tvärdisciplinära arbetssättet inspirerar och ger hopp om en framtid där ett kritiskt och lokalt förankrat utforskande får stor inverkan på hur städer utvecklas.

Strålkastarljuset riktas mot det som sällan ifrågasätts och uppmuntrar till såväl samtal som aktion. CSAM har senast utforskat området Sofielund i Malmö, genom Blandstadens taktik och Noisy neighbours, som har visats på bland annat Oslos arkitekturtriennal 2022. Resultatet är en modig och angelägen röst såväl lokalt som internationellt."

Läs mer

sv
sv