$left
$middle

Där vi står vid station Rosengård och blickar österut, längs Amiralsgatan ut mot köpcentret Rosengård Centrum, ska det byggas fyra till fem nya kvarter i en första etapp, med hus ända intill gatan. Foto: Peter Kroon

Nu växer ännu en del av staden

Vi har stämt träff på station Rosengård. En planarkitekt på stadsbyggnadskontoret möter upp vid cykelparkeringen. Annika Arvidsson ska försöka förklara hur Malmö kommer att se ut här när allt står färdigt år 2040. Följ med på en promenad genom nya framtidsutsikter.

Text: Tony Ernst, Vårt Malmö

Malmö stads eget planprogram för det här området heter ”Amiralsgatan och station Persborg”, och det ger en ganska fin överblick av vad det handlar om. Att genom Amiralsgatan länka samman stadsdelen till den övriga staden, för att skapa möjligheter för människor från olika stadsdelar att mötas i mer trivsamma stadsmiljöer. Det handlar även om att stärka och utveckla området kring Persborgs station.

– Vi vänder blicken österut där staden nu växer, konstaterar Annika Arvidsson.

Just Amiralsgatan kan upplevas som en mindre gästvänlig plats, i alla fall sträckan som tar vid efter Nobeltorget och fortsätter österut. Här försvinner den mer stadslika byggnationen och det susar förbi bilar som på en landsväg. Annika Arvidsson håller med:

– Amiralsgatan är en infartsled och blir en barriär. Ingen rör sig här, ingen korsar gatan, en otrygg och ogästvänlig plats för busspendlare och så vidare.

Detta ska nu förändras. I planprogrammet, som antogs i december ifjol, pratas det om att utveckla hela stadsdelen. Bland annat ska här byggas 3 000 nya bostäder, vissa förskolelokaler ska omlokaliseras tillbaka till 500 grundskoleplatser, 450 nya förskoleplatser och cirka 1 500 arbetsplatser. Och en hel del handlar om att förtäta området kring Amiralsgatan.

– Nya byggnader nära Amiralsgatan ger en tydligare stadskaraktär. Vi kommer att ha mycket fokus på bra boendekvalitet och bostadsgårdarnas användning. Amiralsgatan var tidigare en led, nu blir det en stadshuvudgata.

Annika Arvidsson är en av planarkitekterna på stadsbyggnadskontoret som planerar ett framtida Rosengård.

Annika Arvidsson är en av planarkitekterna på stadsbyggnadskontoret som planerar ett framtida Rosengård. Foto: Peter Kroon

Progressiv utveckling

Där vi står vid station Rosengård och blickar österut, längs Amiralsgatan ut mot köpcentret Rosengård Centrum, ska det byggas fyra till fem nya kvarter i en första etapp, med hus ända intill gatan. Men även norrut föreslås det saker.

– Där ligger Emilstorps industriområde, där de närmaste kvarteren föreslås ingå i den nya stadsstrukturen med bostäder, kontor och parkeringshus i framtiden.

Vi börjar vandra mot Rosengård Centrum och Annika Arvidsson berättar att allt det här också ska fungera som en motor för sociala förändringar, och hjälpa till att överbrygga de barriärer som trots allt finns i Malmö:

– Till exempel ska kollektivtrafiken integreras genom stadens så kallade ”storstadspaket”. Det ska bli lättare att ta sig in i stan, men också lättare att åka hit.

Det som slår en när man pratar med människorna som arbetar på stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningarna på kommunen är att Malmö är en progressiv stad när det gäller hur den ska ta form och se ut framöver.

– Det är väldigt tydligt. Vi ligger långt framme. Det bevisas inte minst av att tjänstemän på andra kommuner gärna hör av sig och vill veta hur vi gör härnere, berättar Annika Arvidsson.

I det här planprogrammet har naturligtvis inte bara stadsbyggnadskontoret varit inblandat. Som utgångspunkt har dialoger med Rosengårdsborna förts de senaste åren om vad de ser för behov av förändring.

Bropassagen sänks till gatunivå

I framtagandet av planprogrammet har framför allt fastighets- och gatukontoret varit delaktigt, men även kultur-, fritids- och förskoleförvaltningen.

– Det är ett stort antal människor involverade i den här typen av visionsarbete, konstaterar Annika Arvidsson. Det finns ett övergripande samarbete med alla förvaltningarna. Vi jobbar tillsammans här i Malmö.

Extra kul blir det att Annika Arvidsson pratar så varmt om Malmö med en utpräglat gotländsk dialekt. Hon skrattar:
– Ja, den är svår att gömma. Men jag har bott i Malmö i 25 år och kan inte tänka mig att bo någon annanstans.

Vi närmar oss Rosengård Centrum, som Annika Arvidsson kallar en ”nod”. Enklast kan det översättas med ”knutpunkt” eller ”skärningspunkt”. Och det är vid dessa noder – Amiralsgatan, Rosengård Centrum, station Persborg – som det kommer att hända saker först. Annika Arvidsson pekar på ramperna som leder upp till köpcentret:

– De kommer att försvinna. Bron som går däruppe kommer att sänkas till Amiralsgatans gatunivå. Och så kommer det att uppföras nya kvarter mot gatan, med tvärgator ut mot Amiralsgatan. Det sänker trafikrytmen och ökar tryggheten. Här blir trottoarer och cykelvägar på bägge sidorna om gatan. Mycket rörelse över dygnets timmar.

Motor för sociala förändringar

Det här planprogrammet är ett bra exempel på hur stadsutveckling kan fungera som en motor för sociala förändringar. Genom att skapa nya attraktiva boendemiljöer och överbrygga fysiska och mentala barriärer kommer Malmös medborgare förhoppningsvis att uppleva en ökad trygghet, hälsa och integration.

– I dag ligger Rosengård Centrum upphöjt och upplevs som slutet. Vi vill komma ner till marknivå. Här byggs nya bostäder med egna gårdar. Fastighetsägaren Trianon har nyligen fått den första detaljplanen klar här. Samtidigt kopplar vi ihop stråket från Rosengård Centrum tydligare mot Rosengårdsbadet och Rosengårdsparken via en trappavsats.

Och det kommer mera.

– Vi tänker oss också ett kulturmiljöstråk, en slinga runt Rosengård som levandegör historien för alla de som bor här. Det finns redan många engagerade Rosengårdsbor som vill vara med och hjälpa till. Vi vill göra det här i samverkan.

Så, när drar allt det här i gång?
– Vi har redan börjat förbereda oss för att köra igång de första etapperna. Det pågår nu tekniska utredningar för ledningar, skyfallsvatten med mera. Det finns ett stort intresse att komma i gång, många av områdets fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har hört av sig, vilket är väldigt glädjande och en fin utgångspunkt. Det är precis den samverkan mellan boende, fastighetsägare och kommun som är nödvändig och viktig i sådana här projekt.

Planprogrammet heter alltså ”Amiralsgatan och station Persborg” och efter att vi avverkat området kring köpcentret cyklar vi bort mot Persborg för att få guidning av Annika Arvidsson där också. Vi tar vägen genom Norra Grängesbergsgatan där den nya kulturljudzonen, som är granne med Persborg, redan har klubbats igenom.

Beth Lindecrantz har bott i Persborg sedan 1983 och har full koll på områdets utveckling efter alla hundpromenader.

Beth Lindecrantz har bott i Persborg sedan 1983 och har full koll på områdets utveckling efter alla hundpromenader. Foto: Peter Kroon

Potential i Persborg

Väl framme vid stationen berättar Annika Arvidsson om anledningen till att Persborg kopplas ihop med Amiralsgatan och Rosengård i planprogrammet:

– Vi vill inte att Persborg blir bortglömt. Här finns så mycket potential!

Vid Persborg handlar det om att förstärka området kring stationen, som upplevs som ganska avskild från omgivningarna. Inte minst vill man se till att Persborgstorget integreras bättre, då det är lite bortglömt där det ligger. Det handlar också om att bygga nästan 400 nya bostäder på södra sidan av Lönngatan.

Vi går omkring i området och stannar till vid promenadstråket bakom Reginavägen. Här passerar tågen precis intill, men med hjälp av nya säkerhetsåtgärder ska det vara möjligt att bygga bostadshus så pass nära som 40 meter intill järnvägen.

– Det blir blandat: radhus och bostadshus. Olika storlekar, några fyra våningar höga, andra sex våningar. Vi håller på med detaljplanerna, sen blir det ansökningar om bygglov och därefter börjar det byggas. Det bör kunna stå färdigt om några år, berättar Annika Arvidsson.

Hundstaden

När vi står där och pratar om allt det nya som ska ske kommer det förbi en kvinna med hund. Hon stannar till och ger sig in i diskussionen. Det visar sig att hon har full koll. Beth Lindecrantz bor i närheten och har redan ringt och pratat med kommunen om hur det ska bli med hundrastplatserna när allt förändras:

– Det är många som har hundar här och det är en fin promenad, så jag hoppas att det ska finnas rastplatser kvar, säger Beth Lindecrantz som är nöjd med att det äntligen ska byggas i området.

– Det ska bli så härligt när det är dags. Vi funderade på att teckna oss på en lägenhet högst uppe i ett av de nya husen, men vi har hus i närheten och det är svårt att slita sig från trädgården.

Beth Lindecrantz har bott i Persborg sedan 1983.
– Ungarna har gått i skolan i området, här är lugnt och fint. Vi trivs jättebra.

Vi avslutar vid det lite bortglömda Persborgstorget, som är så vackert i sin charmiga 1950-talsstil, säger farväl till Annika Arvidsson och tackar för rundvandringen. Men innan vi beger oss hemåt går vi ner i källaren till Persborgs Cykelaffär som ligger ut mot Lönngatan.

Issam har lagat cyklar åt Malmöbor i 18 år. Snart går han i pension och sonen tar över cykelaffären i Persborg. Han tycker att det är bra med satsningen på fler bostäder i området.

Issam har lagat cyklar åt Malmöbor i 18 år. Snart går han i pension och sonen tar över cykelaffären i Persborg. Han tycker att det är bra med satsningen på fler bostäder i området. Foto: Peter Kroon

Cykelstaden

Därnere har Issam, bördig från Bagdad i Irak, lagat Malmöbornas cyklar i snart 18 år. Vad tycker han egentligen om de nya planerna för Persborg?

– Mycket bra. Det kommer att bli ett ännu bättre område än det redan är. Det behövs fler bostäder. Många pratar om Persborg som otryggt, men det finns för- och nackdelar överallt. Jag trivs här.

Det är alltid gott om kunder nere i Issams källare. Han skrattar:
– Malmö är en cykelstad. Och här har legat en cykelaffär på samma ställe i över 30 år, så folk hittar hit.

Förut hade Issam också en massa fåglar i olika burar som höll honom sällskap nere i källaren. Men de är inte kvar:
– Det blir för smutsigt här. Men jag älskar fåglar. Hemma i Bagdad hade jag massor av fåglar, ja, alla sorters djur, utom åsnor.

Issam ska snart gå i pension. Nu ska hans son Tarik ta över affären. Men Issam kommer att hjälpa till:
– Det blir nog att jag jobbar lite då och då, säger han.

Issam trivs i staden och trots locktoner från sin bror, som bor i Rotterdam och gärna vill att han ska flytta dit med sin familj, så har han svårt att lämna Malmö. Han skiner upp i ett leende:
– Malmö är bäst!

sv
sv