$left
$middle

Under 2023 kommer Malmö stads satsning Malmö in the making att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna.

Malmö in the making lanserar Open Call för innehåll till publikt program

Under 2023 utforskar Malmö in the making vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna. I september kommer satsningen att bjuda in till ett publikt program över hela staden. Nu kan alla som vill vara med och skapa innehållet för Malmöborna anmäla intresse med sin programpunkt i ett Open Call.

Målet med Open Call är att tillsammans med lokala aktörer inom arkitektur, akademi, näringsliv, kultur- och civilsamhälle skapa ett spännande och engagerande program över hela staden.

– Tillsammans med Malmös lokala aktörer vill vi skapa ett program med evenemang och aktiviteter som ska ge Malmöborna möjligheten att engagera sig med, och påverka, arkitekturen och rummen i staden, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

En chans att synas med sin verksamhet

Genom att delta med en programpunkt i det publika programmet får aktörerna synas i ett spännande sammanhang med en publik som är såväl lokal som internationell.

– Framför allt får de som är med och arrangerar programpunkterna möjlighet att lyfta de frågor som de brinner för kopplat till stadens rum, arkitektur och kultur i Malmö. Här har man chansen att bjuda in till de samtal och aktiviteter som man själv vill se på agendan, säger Janne Grönholm (MP), ordförande i kulturnämnden.

Öppna upp stadens rum för Malmöborna

Genom programpunkterna i september vill Malmö in the making utforska hur Malmöborna kan påverka stadens arkitektur och utveckling, stärka det unika med vår stad och undersöka värdena av Malmös mångfald och olikheter.

– Malmö in the making handlar om att involvera Malmöborna i stadens framtida utveckling. Vi vill bygga Malmö helt och hållbart, och vill att alla ska få komma till tals i hur det ska gå till. Det är vad vi vill att höstens program ska handla om, säger Andréas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Programpunkter som tillgängliggör stadens rum, arkitektur och kultur för Malmöborna, involverar tvärdisciplinära och tvärsektoriella samarbeten samt bidrar till ett varierat program är särskilt prioriterade. Mer information och kriterier för deltagande i det publika programmet finns att läsa på malmo.se/malmointhemaking.

Mer om Malmö in the making

2023 är Malmö stad officiell samarbetspartner till Köpenhamn när de firar UNESCO-titeln World Capital of Architecture. Malmö in the making är en del av Köpenhamns program och Malmös satsning under året för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.

Malmö in the making består av tre olika delar, varav det publika programmet utgör en av delarna. Därutöver arrangeras också en serie nedslag med samtal om framtidens livsmiljöer, och utlysningen Power of Places där två team väljs ut för att arbeta platsspecifikt och utforskande med lokala resurser i Nyhamnen och Rosengård.

sv
sv