$left
$middle

Många svarade på förskoleenkäten

Under februari-mars har vårdnadshavare till barn i Malmös förskolor fått möjlighet att svara på frågor om sitt barns förskola. Engagemanget har varit stort och många har tagit chansen att vara med och påverka. Svarsfrekvensen slutade på hela 79 procent.

Motsvarande siffra för den förra förskoleenkäten, 2021, var 69 procent. Nu börjar ett arbete med att analysera, sammanställa och jobba med resultaten, både inom varje förskola och för hela förvaltningen. Det övergripande resultatet för alla förskolor i Malmö publiceras på malmo.se i slutet av maj.

Enkäten har gått ut till vårdnadshavare med barn i både kommunala och fristående förskolor.

Läs mer om Förskoleenkäten 2023


sv
sv