$left
$middle

Visionsbild: Ramboll

Mer plats åt buss, cykel och grönska vid Malmö C

Malmö C får ett lyft! Gatumiljön ska bli grönare och buss och cykel ges större utrymme. Förändringarna genomförs 2025-2026 och kommer göra stationsområdet ännu mer attraktivt.

Tekniska nämnden godkände i dag planerna för utvecklingen av Malmö C. Här planeras platsens närliggande gator byggas om för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Detta för all busstrafik och i synnerhet de kommande eldrivna MalmöExpressen-bussarna som kräver extra utrymme. Dessutom ges mer plats åt cykeltrafik och grönska. Gatorna runt Malmö C beräknas byggas om mellan år 2025 och 2026. Formellt beslut fattas av Malmö stads kommunfullmäktige senare i år.

Andreas Nordström, stråkprojektledare för MalmöExpressen-linje 2 på fastighets- och gatukontoret, kommenterar:

Ambitionerna för förstudien har varit höga och syftat till att prioritera både hållbara mobilitetslösningar och ett grönare, mer trivsamt gaturum. Jag känner mig väldigt stolt och glad över att vi nu fått beslut på att utveckla området runt Malmö C i denna riktning.

Skeppsbron blir bussgata

Förändringarna som beslutades om idag gäller Skeppsbron, Mälarbron, Centralplan, Centralbron samt delar av Nordenskiöldsgatan, Neptunigatan, Hamngatan, Petribron och Östergatan. En av de största förändringarna som planeras är att Skeppsbron/Mälarbron stängs av för biltrafik, med undantag för fordon med tillstånd. Skeppsbron ska i stället fungera främst som bussgata och förses med nya busskörfält och hållplatslägen. Dessutom planeras en dubbelriktad cykelbana och en bredare, mer tillgänglig gångbana.

Angelica Svensson, projektledare för förstudien för Malmö C på fastighets- och gatukontoret, förklarar:

Den ombyggnation vi planerar gör Malmö C redo för alla de MalmöExpressen-bussar som kommer att tas i trafik under kommande år. Det kommer bli enklare att till fots eller med cykel ta sig till, från eller förbi centralstationen. Att ta bort biltrafiken på Skeppsbron och få till en ny cykelbana förbi Börshuset har länge varit på tapeten, och nu blir det snart äntligen verklighet.

Något som också ges mer plats är grönska. Bland annat blir det fler planteringar på olika platser, till exempel på Skeppsbron. Angelica fortsätter:

Helhetsupplevelsen av platsen är viktig. Satsningen på en grönare och tryggare stadsmiljö kommer göra att Malmö C-området upplevs ännu mer attraktivt. Området kommer också kännas mer stadsmässigt och bättre sammanknutet med Gamla väster och Nyhamnen.

sv
sv