$left
$middle

Bagir Kweik, expert på romsk litteratur och medverkande till det nationella romska resursbiblioteket i Malmö. Foto: Susanne Kronholm, Vårt Malmö

Malmö värdstad för romsk litteratur och kultur

Öppningstal, musik och unik litteratur – 13 april startar uppbyggnaden av det som ska bli ett romskt bibliotek på stadsbiblioteket. Här ska även det nya nationella romska resursbiblioteket ha sin utgångspunkt.

Text: Paulina Witte, Vårt Malmö

– Malmö var bästa kandidaten. Här finns ett stort föreningsliv och den största romska befolkningen i Sverige, berättar Bagir Kweik, expert på romsk litteratur och medverkande till det nationella romska resursbiblioteket i Malmö.

Malmöborna kommer att få ett fysiskt bibliotek med böcker och olika medier på minoritetsspråket romani chib.
Dessutom blir Malmö värdstad för ett romskt resursbibliotek, ett regeringsuppdrag som innebär att vara nationell samordnare för romsk litteratur.

– Vår uppgift är att sprida kunskap om romsk litteratur och kultur till bibliotek över hela landet, och de kan i sin tur be oss om hjälp.

Hur känns det att det satsas på romani chib?
– Otroligt bra. Jag var tidigare svensk läsambassadör och fokuserade på att sprida romsk litteratur. Det känns som en otrolig resa att få vara med i varje steg av den här utvecklingen. Det nationella romska resursbiblioteket köper in litteratur från hela Europa, om och med romer, till en unik samling. Utöver det skapar vi flera seminarier om romska språk, kultur och historia för biblioteken i hela landet.

Vad kan den här satsningen få för betydelse?
– Jag tror att antiziganism, en specifik rasism riktad mot romer, bottnar i okunskap. Den här satsningen kan öka kunskapen och bidra till att antiziganismen blir mindre.

– Många älskar romsk musik och underhållning. Så du som är i Malmö, ta chansen och upplev den romska kulturen, musiken och dansen, och lär dig mer.

sv
sv