$left
$middle

Konstnären Alejandro Montero Bravos. Skissförslag på verket Mellan raderna. Bilden är ett kollage Foto: Karoline Montero Araya

Alejandro Montero Bravo gör konstverk till nya Rosengårdsbiblioteket

Konstnären Alejandro Montero Bravo har tilldelats uppdraget att genomföra det nya offentliga konstverket till det ombyggda Rosengårdsbiblioteket. Bravos konstnärliga gestaltning blir ett verk om vad som kan uppstå mellan raderna.

Under hösten 2022 kunde konstnärer ansöka om uppdraget att genomföra ett offentligt konstverk till det nya Rosengårdsbiblioteket. 175 konstnärer lämnade sitt intresse för uppdraget och efter det första urvalet fick tre konstnärer arbeta fram varsitt skissförslag.

Nu har en bedömningsgrupp kommit fram till att uppdraget ska tilldelas Alejandro Montero Bravo som ska göra verket Mellan raderna. Konstverket kommer placeras i trapphallen i entrén i Rosengårdsbiblioteket och ska vara på plats under sommaren 2024.

En skiss på en gradängtrappa vari det sitter, står och går personer. Över tappan hänger ett skirt konstverk. Konsten består av olika former i rosa, ljusgrönt och gult.

Skiss på verket Mellan raderna av Alejandro Montero Bravo. Här sett nerifrån trappen.

Konstverket - Mellan raderna

Alejandro Montero Bravos gestaltningsförslag Mellan raderna är ett konstverk som består av skira textila kollage samt LED-belysning. Konstverket kommer hänga från taket över den stora gradängtrappan i entrén till biblioteket.

Bibliotekets besökare bjuds in att ta del av verket ur olika perspektiv och först när betraktaren rör sig upp i trappan sammanflätas kollagens olika delar till en helhet.

Idén bakom konstverket Mellan raderna är inspirerat av hur det går att tolka en bok eller berättelse på olika sätt och hur det kan sätta i gång fantasin. Ibland kan det som inte skrivs ut, det som står mellan raderna, vara det som ger en berättelse ett djup och en personligt präglad upplevelse.

– Vår förståelse av en helhet beror helt och hållet på vilket perspektiv vi har och vad vi ser. På samma sätt som konstverket från en viss vinkel kan synas i sin helhet, kan vissa delar försvinna ur andra vinklar och något nytt kan uppstå. Tomrummet mellan raderna kan vara det som gör upplevelsen till något unikt, och det som sker mellan raderna är det som flätar ihop helheten, berättar Alejandro Montero Bravo.

En skiss på ett skirt konstverk. Konsten består av olika former i rosa, ljusgrönt och gult.

Skiss på verket Mellan raderna av Alejandro Montero Bravo

Därför valdes Alejandro Montero Bravo för uppdraget

Uppdraget handlade om att skapa ett platsspecifikt konstverk till Rosengårdsbiblioteket där konstnären utifrån sin konstnärliga praktik skulle utgå både från verksamheten och de rumsliga förutsättningarna och tillföra ett estetiskt och inspirerande värde till platsen.

De inkomna intresseanmälningarna och skissförslagen granskades av en bedömningsgrupp av interna och externa representanter med kunskap om konst, barn- och unga, byggnadstekniska frågor och bibliotekets verksamhet.

– Verket Mellan raderna kommer förstärka Rosengårdsbiblioteket att bli en plats där malmöbor vill mötas, en plats att upptäcka litteratur och konst. Från och med nu och över tid, säger Anna Wahlstedt, konstprojektledare på kulturförvaltningen i Malmö.

En proträttbild på konstnären Alejandro Montero Bravos som står lutad mot en vit vägg. Alejandro är iklädd lila tröja med moln på, en rosa mössa och svarta byxor.

Konstnären Alejandro Montero Bravos. Foto: Karoline Montero Araya

Alejandro Montero Bravo är född 1989 i Norrköping och har studerat på Konstfack. Tidigare verk har kunnat ses på flera platser i Sverige men även i Norge och Peru. Alejandro skapar enligt egen utsago visuellt högljudda uttryck som alla är del av en konstpolitisk strategi för att ta plats, ifrågasätta makt och omdefiniera västerländska normer för estetik samt ta tillbaka sin kultur.

Medverkande i bedömningsgruppen var Mette Agborg (bibliotekarie, Rosengårdsbiblioteket), Fatma Alwan (Tillsammans i Förening), Patrik Linné (byggprojektledare, kulturförvaltningen), Karolina Nilsson (inredningsarkitekt, White Arkitekter), Emma Reichert (konstprojektledare, kulturförvaltningen), Jafer Taoun (konstnär och extern konstsakkunnig) och Anna Wahlstedt (konstprojektledare, kulturförvaltningen).

sv
sv