$left
$middle

På bilden ser du från vänster överst Julia Sällström, Ajin Verner-Carlsson, Mujo Halilovic, Milan Verson. Nedan från vänster Sanna Jälevik, Robert Vävström, Diana Bogelund. De samordnar Malmös stads arbete med nationella minoriteter och kommer att välkomna dig den 2 maj. Foto: Mehrdad Dohatshahi

Nationella minoriteter välkomna på samråd

Du som tillhör någon av minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, samer eller tornedalingar och bor i Malmö är särskilt inbjuden till ett samråd 2 maj.

  • Tillhör du någon av minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, samer eller tornedalingar och bor i Malmö?
  • Vill du vara med och påverka kommunens policydokument?
  • Eller är du bara nyfiken på hur ett samråd går till?

Då är du välkommen att anmäla dig till ett samråd i stadshuset i Malmö den 2 maj.

Samrådet kommer att handla om revideringen av ”Malmö stads policy avseende arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter”. Vid slutet av varje mandatperiod ska policyn ses över, därför bjuder nu Malmö stad in de nationella minoriteterna till samråd.

Varmt välkommen!️

Datum och tid: 2 maj kl. 18.00-20.00

Plats: Stadshuset, August Palms plats 1

Malmö stad bjuder på kaffe/te och macka under mötet .

Här kan du läsa mer, anmäla dig och ta del av utkastet till policyn

sv
sv