$left
$middle

Malmö in the making släpper teman och datum för kommande nedslag med samtal om framtidens livsmiljöer

Med satsningen Malmö in the making är Malmö stad officiell samarbetspartner när Köpenhamn firar sin utnämning till arkitekturhuvudstad 2023. Som en del i satsningen genomförs en serie nedslag med samtal om framtidens livsmiljöer. Nästa nedslag går av stapeln 27 april på Malmö museum och lyfter frågan om hur Malmös arkitektur kan stärka stadens identitet.

Med Malmö in the making vill vi utforska de utmaningar som Malmö står inför både lokalt och globalt när staden växer och utvecklas. Under 2023 kommer vi med hjälp av ett nedslag i månaden samtala och lära oss mer om vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan bidra till att forma stadens framtida utveckling och livsmiljöer.

– Genom att bjuda in såväl Malmöbor som beslutsfattare och representanter från bland annat samhällsbyggnadsbranschen, kulturlivet, akademin och civilsamhället vill vi skapa ett format där fler röster får komma till tals i olika frågor om framtidens livsmiljöer. För att kunna bygga staden hel och hållbar är det viktigt att alla får vara en del av diskussionen, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.

Husfasader mot blå himmel. I bildens nedre hörn syns en stiliserad ordbild för Malmö in the making

Fotografi av Ikram Abdulkadir för Malmö in the making

Ett samtal om hur Malmös arkitektur kan stärka stadens identitet

Torsdagen den 27 april kl. 17.00–19.00 knyter vi an till utställningen Känn staden på Malmö museum och lyfter frågan: Hur kan Malmös arkitektur stärka stadens identitet? Under kvällen träffar vi bland annat kulturutövare, arkitekter och forskare som kommer att utforska ämnet tillsammans med publiken.

– Malmös identitet handlar till stor del om den fantastiska mångfalden i staden. Här finns en brokighet i karaktär och uttryck som vi behöver bevara och utveckla vidare med hjälp av arkitektur. Jag ser fram emot att ta del av vad våra inbjudna gäster och vår publik har för perspektiv på det här under nedslaget på Malmö museum, säger Finn Williams, stadsarkitekt i Malmö stad.

På plats under kvällen finns även Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden. Under nedslaget får politikerna lyssna in diskussionen och ta del av de värdefulla perspektiv som presenteras, samtidigt som de också bjuds in under samtalets gång för att reflektera och kommentera utifrån sina roller som beslutsfattare i Malmö stad.

Samtalet på muséet samt de kommande samtalen i serien modereras av Jenny Grettve, strategisk designer och chef för When!When!, en feminin byrå för systemförändring. Grettve är även arkitekt, konstnär och författare och har genom åren varit involverad i omfattande stadsförnyelseprogram samt skrivit om samhällsfrågor och skapat konstinstallationer för att bättre utforska dialoger om okonventionella sätt att leva.

Efter samtalet är det möjligt att besöka utställningen.

Svartvitt fotografi av två personer med barnvagn. I bakgrunden syns grushögar och några höghus

Fotografi av Georg Oddner på utställningen Känn staden

Fler nedslag på designfestival, EU-konferens och Malmöfestivalen

25 maj: Hur kan konstens och kulturens plats säkerställas i Malmö?

På designfestivalen Southern Sweden Design Days bjuder Malmö in the making in till ett samtal utifrån frågeställningen om hur konstens och kulturens plats kan säkerställas i Malmö. Samtalet planeras äga rum i anslutning till festivalens 'main location' i Lokstallarna.

15 juni: Hur kan Malmö lyfta fram betydelsen av estetiska och kulturella värden i den gröna omställningen?

I samband med att EU-konferensen om den gröna staden som genomförs i Malmö passar Malmö in the making på att arrangera nästa nedslag. Med de internationella gästerna i åtanke hålls samtalet på engelska och lyfter frågeställningen: How can Malmö highlight/emphasise the importance of culture and design for the green transition?

16 augusti: Hur kan Malmöborna, särskilt barn, bidra till att forma stadens framtida utveckling?

Under Malmöfestivalen knyter Malmö in the making an till att Barnlandet har arkitekturtema. Nedslaget som genomförs i samband med festivalen hålls i Ljusets kalender på stadsbiblioteket och kommer att kretsa kring frågan: Hur kan Malmöborna, särskilt barn, bidra till att forma stadens framtida utveckling?

Om Malmö in the making

2023 är Malmö stad officiell samarbetspartner till Köpenhamn när de firar UNESCO-titeln World Capital of Architecture. Malmö in the making är en del av Köpenhamns program och Malmös satsning under året för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.

Malmö in the making består av tre olika delar. En del består av nedslagen som arrangeras ungefär en gång i månaden och lyfter olika frågor som handlar om framtidens livsmiljöer. Därutöver består Malmö in the making av ett publikt program med evenemang och aktiviteter för Malmöborna i september, samt utlysningen Power of Places där två team väljs ut för att arbeta platsspecifikt och utforskande med lokala resurser i Nyhamnen och Rosengård.

sv
sv