$left
$middle

Sigrid Holmwood, Ale Wife + Marcus Matt, Dog's Dream

Malmö Konstmuseum presenterar 2023 års konststipendiater

Nu är det klart vilka konstnärer som får 2023 års konststipendier och bidrag. De 15 utvalda konstnärerna får dela på totalt 2 miljoner kronor. Stipendierna räknas till några av landets största och riktar sig till konstnärer som är födda eller bosatta i Skåne.

I år har ansökningarna slagit alla rekord, med över 100 fler sökande bara till konststipendierna jämfört med förra året. Vi har märkt av ett ökat engagemang för konstmuseet sedan vi öppnade utställningen Samlingen och vi har också öppnat upp för fler sorters arrangemang och samarbeten som gett ringar på vattnet, säger Kirse Junge-Stevnsborg, chef för Malmö Konstmuseum. Och fortsätter:

Men kanske beror det här rekordet också på att många konstnärer och kulturarbetare knappt hann hämta sig från pandemin innan de drabbades av den tuffa ekonomiska verklighet som vi nu lever i. Jag är mycket glad över att konstmuseet har möjlighet att stötta och utveckla några av dessa viktiga konstnärskap.

I år blir det 15 skånska konstnärer som får dela på de 2 miljoner kronorna som delas ut ur tre fonderna. Det är Ellen Trotzigs fond, Emil Olssons minnesfond och Aase och Richard Björklunds fond som delas ut.

Totalt har 299 konstnärer sökt stipendier och 99 konstnärer bidrag. Stipendierna och bidragen delas ut i samband med en ceremoni på Malmö Konstmuseum den 16 juni kl. 13.00. Även anhöriga och press hälsas välkomna.

Bakom förslaget på 2023 års stipendiater och konstbidragstagare står konstmuseets chef Kirse Junge-Stevnsborg samt konstmuseets intendenter Julia Björnberg och Marcus Pompeius.

Malmö Konstmuseums konststipendier och bidrag 2023 går till

Ellen Trotzigs fond, stipendiater
Sigrid Holmwood
Gurli Kruber
Marcus Matt

Aase & Richard Björklunds fond, stipendiater
Ida-Johanna Lundqvist
Ardıl Yalınkılıç

Aase & Richard Björklunds fond, bidrag
Anders A (Andersson)
Maria Hedlund
Lena Mattsson
Johanna Schartau

Emil Olssons fond, bidrag
Eva Hejdström
Ann Makander
Elisabeth Moritz
Annelie Nilsson
Mårten Nilsson
Lisa Strömbeck

Fakta om konststipendierna

Ellen Trotzigs fond delas ut till skånska konstnärer med inriktning måleri. 2023 delas tre stipendier à 200 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Ellen Trotzig som testamenterade sin kvarlåtenskap till Malmö Konstmuseum. Stipendiefonden har delats ut årligen sen 1952.

Aase & Richard Björklunds Fond delar ut både stipendium och bidrag. Stipendierna går till yngre lovande skånska konstnärer. 2023 delas två stipendier à 200 000 ut och fyra bidrag à 100 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Richard Björklund.

Emil Olssons fond delar ut bidrag till skånska bildkonstnärer. 2023 delas sex bidrag à 100 000 kronor ut. Bakom fonden står konstnären Emil Olsson.

sv
sv