$left
$middle

Foto: Tomaz Lundstedt

Nya avtal för odlingslotter

Vi har tidigare skickat ut ett meddelande om nya avtal för odlingslotterna. Här kommer ett förtydligande och samtidigt kan vi meddela att avtalsbytet blir lite fördröjt.

Nya avtal

De senaste åren har vi använt nya avtal för odlingslotterna och nu vill vi även förnya de äldre avtalen, avtal äldre än 10 oktober 2021. Detta för att förenkla hanteringen, både för dig och för oss som arbetar med odlingslotter.
Det händer då och då att regler och lagar ändras, många gånger utan att vi kan påverka det. Det kan till exempel vara att en växt klassas som invasiv, och då får man inte odla den. Det kan vara EU-direktiv, nationella eller lokala regler. Det innebär att avtal som innehåller regler måste ändras vid varje regeländring, de gamla avtalen måste sägas upp innan nya tecknas.
De nya avtalen för odlingslotter innehåller inte regler utan reglerna finns att ta del av på hemsida och anslagstavlor.

Det är på grund av detta som vi nu vill ändra alla äldre avtal en gång för alla.

Teckna nya avtal

Du som har ett avtal äldre än från den 10 oktober 2021 kommer att behöva teckna ett nytt avtal med Malmö stad. Innan det kan göras måste det gamla sägas upp och det gör vi i vårt system.
Här på vår hemsida, där din profil och avtal finns för odlingslotten, finns det nya avtalet senast den 31 augusti. Gå in med Bank-ID och teckna det nya avtalet. Saknar du Bank-ID så kan din bank hjälpa dig med det. Om inte det är möjligt så kontakta oss på koloni@malmo.se så löser vi det.


sv
sv