$left
$middle

Sluta skjut startade i Malmö 2016. Sedan dess har antalet skjutningar och sprängningar minskat.

Brå: Färre skjutningar efter Sluta skjut

Sluta skjut infördes i Malmö för sex år sedan. Sedan dess har skjutningar och sprängningar minskat. Det visar en utvärdering från Malmö universitet, gjord på uppdrag av Brå.

Utvärderingen kan inte med säkerhet fastslå att Sluta skjut är den avgörande orsaken till minskningen av skjutningar och sprängningar men pekar på samverkan mellan polisen, Malmö stad och Kriminalvården för att närma sig våldsdrivande individer och grupperingar som en tydlig framgångsfaktor. Totalt har Sluta skjut haft enskilda samtal med cirka 200 individer med kopplingar till kriminella nätverk i Malmö, med fullt fokus på de mest våldsdrivande personerna – något som fungerar avskräckande för individer i deras närhet.

Ett dussintal personer som jobbar med Sluta skjut har intervjuats. De har förtroende för strategin men betonar att det också finns utrymme för förbättringar.

– Vi vill hela tiden bli bättre på det vi gör och därför är det så viktigt att metoden utvärderas. Vi kommer att diskutera analysen och rekommendationerna både på strategisk och operativ nivå, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö till polisen.se.

Hela artikeln finns att läsa på Polisens webbplats.

sv
sv