$left
$middle

Malmö: en stad, två berättelser

Tillväxtkommissionen har nu lämnat sin slutrapport ill Malmö stads kommunstyrelse. Ta del av 54 förslag inom fem områden: näringsliv och entreprenörskap, Köpenhamn och Norra/Tyskland darbetsmarknad, utbildning och organisation som kommissionen tagit fram för en fortsatt inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

- Förslagen ser vi som en viktig helhet för att lösa de utmaningar och problem som Malmö har. Malmös näringsliv utvecklas väl men stora delar av stadens befolkning står lång från arbetsmarknaden. De förslag på policyåtgärder som vi tagit fram baserat på analyser, forskning, dialoger och erfarenheter är förslag på vad Malmö stad behöver göra för att skapa en inkluderande tillväxt, säger Martin Andersson, ordförande för Malmö Tillväxtkommission.

Malmös ena berättelse handlar om omställning från tillverkningsekonomi till kunskapsintensivt och teknikdrivet företagande. Näringslivet i Malmö växer kraftigt, och sedan år 2000 har tillväxten i privat sysselsättning i Malmö ökat med över 60 procent vilket är betydligt mer än i både Stockholm och Göteborg.

Den andra berättelsen handlar om ihållande arbetslöshet, utanförskap och segregation. Malmö är en av kommunerna i Sverige med högst barnfattigdom (var fjärde barn), arbetslösheten är hög (inte minsta bland lågutbildade och utrikes födda) och var femte bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar.

- Nu hoppas vi att Malmö stad väljer att ta våra förslag på allvar. Vi är enad kommission som lagt fram förslagen vi tror kan skapa en hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö, säger Martin Andersson.

Läs slutrapporten Pdf, 6.5 MB.

För mer information: Martin Andersson, ordförande Malmö Tillväxtkommission, 073-367 38 67

www.malmo.se/tillvaxtkommissionen 

sv
sv