$left
$middle

Fordon på fordonsverkstad Foto: Miljöförvaltningen i Malmö stad

Samordnad tillsyn på Norra Grängesbergsgatan

Tryggare Malmö har kontrollerat fordonsverkstäder och fordonstvättar i en så kallad myndighetsgemensam insats på Norra Grängesbergsgatan. Tillsynen gjordes för att se till att verksamheterna följer lagar och för att motverka fusk och osund konkurrens.

- Merparten av de verksamheter som vi inspekterade hade brister. Det resulterar i att vi gör föreläggande och vidare utredningar och visar på ett stort behov av fortsatta kontroller. Samtidigt är den här typen av tillsynsinsatser viktiga för att visa för de verksamheter som följer lagstiftningen. att det faktiskt lönar sig att göra rätt, säger Joel Persson, utvecklingssamordnare på miljöförvaltningen.

De myndigheter som medverkade under tillsynen förra veckan var Malmö stads miljöförvaltning och stadsbyggnadskontor samt polisen, Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten Syd och Evonhuset. Sammanlagt kontrollerades elva bilverkstäder.

Resultatet av tillsynen i sammanfattning

  • Miljöförvaltningen konstaterade brister på samtliga elva verksamheter. Främst gällde brister hur verkstäderna hanterar och sorterar sitt avfall samt deras dokumentation. På en av fastigheterna fanns övergivna fordon och nedskräpning. Tillsynen resulterade i åtta beslut om föreläggande, tre tips till arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsförmedlingens områden, samt ett tips till Skatteverket.
  • Stadsbyggnadskontoret konstaterade ett femtiotal överträdelser där det saknas bygglov, teknisk anmälan eller giltiga besiktningar, vilket ska utredas vidare.
  • Räddningstjänsten Syd kommer att ansöka om utdömande av vite på 10 000 kronor för förvaring av brandfarligt material trots tidigare förbud.
  • Arbetsmiljöverket konstaterande brister på tekniska anordningar som inte var anmälda, vilket resulterade i sanktionsavgifter på sammanlagt 245 000 kronor.
  • Polisen gjorde fyra inre utlänningskontroller.

Tryggare Malmö arbetar för ökad trygghet och minskad brottslighet

Tryggare Malmö utför årligen mer än 200 samordnade kontroller i olika branscher. Det är ett resultat av samverkan och ett gemensamt mål för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Malmö. Malmö stads miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn, bygglovsinspektion och tillståndsenhet arbetar tillsammans med Räddningstjänsten Syd och statliga myndigheter som Polismyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med särskilda tillslag mot misstänkta illegala verksamheter.

sv
sv